Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nedåtgående trenden fortsätter för detaljhandeln

Detaljhandelns försäljning ökade i oktober, visar ny statistik från SCB. Men på längre sikt pekar utvecklingen fortsatt nedåt. Jämfört med motsvarande månad ett år bakåt har försäljningsvolymen minskat 18 månader i följd.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i oktober med 1,4 procent i kalenderkorrigerade och säsongsrensade tal jämfört med september.

– Dagligvaruhandelns försäljning, exklusive Systembolaget, ökade med 0,1 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,4 procent i oktober jämfört med september, säger Jeongwon Kim, statistiker på SCB.

Men jämfört med oktober i fjol minskade detaljhandelns försäljningsvolym med 1,0 procent. Sällanköpvaruhandeln minskade med 2,8 procent.

Negativ årsutveckling

Under 2023 har månadsförändringarna i detaljhandeln varit både positiva och negativa: Vissa månader har försäljningen gått upp jämfört med föregående månad, andra har den gått ned.

Men årsutvecklingen – alltså försäljningen jämfört med motsvarande månad ett år tidigare – har nu pekat nedåt i 18 månader i följd.

– I ett och ett halvt år har detaljhandelns försäljningsvolym minskat jämfört med motsvarande månad föregående år. Senast vi såg en uppgång i våra årsjämförelser var i april 2022, säger Jeongwon Kim.

Hon fortsätter:

– Det är framför allt sällanköpsvaruhandeln som gått tungt. Under 17 av de 18 senaste månaderna har sällanköpsvaruhandeln haft en mer negativ årsutveckling än dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget.

Källa: SCB

Foto: Diego Delso