Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Antalet lyckade häckningar minskar för kungsörnar

Förra året registrerades 166 stycken lyckade häckningar av kungsörn i Sverige. Det är det lägsta resultatet sedan 2018. Att antalet lyckade häckningar minskade har troligen att göra med vädret och tillgången på föda.

Lite drygt 800 revir av kungsörn inventerades i Sverige förra året, varav tre delas med Norge. I 194 revir registrerades häckningar, 166 av dem lyckades medan 24 misslyckades. Totalt observerades 191 ungar i Sverige 2023.

Både positiva och negativa trender

År 2021 konstaterades den första lyckade häckningen av kungsörn i Västra Götalands län i modern tid. Framgången fortsätter och för tredje året i rad har en lyckad häckning observerats i länet. Gotland har det högsta antalet besatta revir sedan inventeringen påbörjades, samtidigt som Dalarna förra året hade det lägsta antalet lyckade häckningar som uppmätts.

– Vädret var troligen den största bidragande faktorn till det dåliga häckningsutfallet i vissa delar av landet. I Dalarna, Värmland, Västernorrland och Jämtland kom mellan 20 och 70 cm snö i slutet på april. Även tillgången på föda spelar roll. Förra året kom rapporter om att det var extremt dåligt med sork och andra bytesdjur i Dalarna, Gävleborg och Västernorrland, säger Jessica Åsbrink vid Naturhistoriska riksmuseet, koordinator för kungsörnsinventeringen i Sveríge.

10 år sedan målet inte nåddes

Enligt regeringens proposition om ”En hållbar rovdjursförvaltning” är målet för kungsörnspopulationen i Sverige minst 150 lyckade häckningar varje år och att utbredningsområdet ska vara hela landet. Det finns inte någon uttalad övre gräns för populationen i Sverige, utan den bestäms av naturliga förutsättningar.

Sedan 2006 har det genomsnittliga antalet konstaterade lyckade häckningar varit 187 per år. Antalet lyckade häckningar har överskridit det nationella målet på 150 lyckade häckningar under 14 av de 18 senaste åren. Det är 10 år sedan målet inte nåddes.

–Kunskapen om hur många kungsörnar som finns i Sverige och var de häckar spelar stor roll bland annat i ärenden som handlar om till exempel skogsavverkning och planering av vindkraftparker. Det ger också ett underlag för den ersättning som samebyar får för förekomst av stora rovdjur, säger Jessica Åsbrink.

Fakta inventering

Det är länsstyrelserna som ansvarar för att inventeringen av kungsörn utförs varje år. I många län samverkar länsstyrelsen med regionala ornitologföreningarnas kungsörnsgrupper som är organiserade i föreningen Kungsörn Sverige. Resultatet av inventeringen sammanställs sedan av Naturhistoriska riksmuseet, på uppdrag av Naturvårdsverket.

Källa: Naturhistoriska riksmuseet

Foto: Juan lacruz