Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Så är läget en månad efter hyrstoppet i Region Skåne

Det har gått en månad sedan Region Skåne slutade hyra in sjuksköterskor. För en del verksamheter har den första tiden varit tuff. Ett exempel är vuxenpsykiatrin i Helsingborg, som samtidigt anställer fler sjuksköterskor. I Region Skåne är nu strax under 200 sjuksköterskor fler anställda än innan hyrstoppet trädde i kraft.

Den 15 oktober förra året införde Region Skåne ett stopp för inhyrda sjuksköterskor kvällar och nätter. Den 15 januari i år togs nästa steg, då ett totalt stopp för hyrsjuksköterskor infördes. Under de veckor som har gått har flera verksamheter haft en tuff situation. Samtidigt har många sjuksköterskor anställts runt om i Region Skåne med resultatet att det nu finns strax under 200 fler sjuksköterskor anställda än innan hyrstoppet genomfördes.

– Just nu ser vi framförallt att vårdplatssituationen och läget på vissa akutmottagningar är väldigt ansträngt. Det är inte ovanligt den här tiden på året, men på de enheter som tidigare har använt hyrpersonal har läget skärpts ytterligare. Ett högt inflöde av akuta patienter har också bidragit till en ökad belastning, säger Jörgen Wenner, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Enligt Jörgen Wenner syns just nu ganska små effekter på tillgängligheten till operation även om några sjukhus har gjort vissa neddragningar av planerad kirurgi. Det har balanserats av att andra sjukhus har utfört lika mycket eller lite mer än tidigare.

– Glädjande är att väntetiderna till cancerkirurgi har förbättrats. Både intensivvården och ambulanssjukvården rapporterar som helhet en stabil situation.

Akutmottagningarna i bland annat Helsingborg och Ystad har en ansträngd situation. Vårdplatsläget har också varit generellt tufft under de senaste veckorna. Det gäller både inom psykiatrin och somatisk vård.

– Det vidtas många åtgärder och alla verksamheter jobbar nu hårt för att minimera de kortsiktigt negativa konsekvenserna för både patienter och medarbetare. Vi ser att fler medarbetare, som tidigare arbetat för bemanningsföretag, nu tar anställning i Region Skåne och hoppas att den utvecklingen ska fortsätta under våren, säger Jörgen Wenner.

Sex månader på sig
För verksamhetsområde vuxenpsykiatri i Helsingborg har hyrstoppet inneburit en rejäl omställning.

– Vår verksamhet har haft stor andel hyrsjuksköterskor under lång tid. Vi fick sex månader på oss att ställa om efter beslutet så det har varit en tuff tid för medarbetarna, säger Maria Holst, chef för verksamhetsområdet.

Den nya regeln om 11 timmars dygnsvila har bidragit till det ansträngda läget även om den också är positiv på sikt.

– Men under förutsättningarna fungerar det relativt bra. Just den här perioden har vi fler sökande till akuten och mer överbeläggningar men chefer och personal har gjort ett jättefint arbete. Vi har också ett bra samarbete med de andra verksamhetsområdena. Malmö och Lund har stöttat oss med vårdplatser.

Redan före hyrstoppet reducerade man antalet vårdplatser för att hålla en god arbetsmiljö. Verksamheten har också jobbat hårt med att se över arbetssätt både inom öppenvård, heldygnsvård och på akutmottagningen.

– Vi har till exempel försökt öka omhändertagandet i öppenvården. Vi har då fått säkra upp att patienten kan få vård genom exempelvis mobila team. Vi har också startat upp en dagvårdsenhet.

Antalet vårdplatser är fortfarande färre trots att sjuksköterskor från verksamheterna arbetar på avdelningarna för att hålla fler vårdplatser öppna. Flera sjuksköterskor har rekryterats, bland annat fem som kommer från hyrbolag. Men fler behöver anställas för att kunna ha nuvarande vårdplatser öppna.

– Sommaren blir en utmaning men håller vi ut så kommer vi förhoppningsvis kunna anställa ännu fler sjuksköterskor. Hyrsjuksköterskorna vet att den dörren är stängd hos oss och andra regioner inför också hyrstopp, säger Maria Holst.

– Det kommer att bli bra för både patientsäkerheten och arbetsmiljön. Inom psykiatrin är vi sporrade eftersom vi själva införde ett hyrstopp av läkare 2017. Teamarbetet blev bättre och fler läkare är nu anställda hos oss även om det tog uppåt ett år innan vi kunde se konsekvenserna fullt ut. Det tar vi med oss framöver.

Källa: Region Skåne

Foto: Region Skåne