Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Omedvetna livsval kan ge lägre pension

Endast 24 procent av svenskarna känner sig trygga med att pensionssystemet ger en rimlig pension. Mest tveksamma är de som har lägst kunskap om pensionen. Det visar en undersökning från Kantar Medias Sifopanel på uppdrag av Swedbank. Med låg kunskap är det svårare att göra medvetna val om sådant som påverkar pensionen. 

Sex av tio svenskar uppger att de har liten eller ingen kunskap om hur pensionssystemet fungerar. Bland dem är det bara 15 procent som tror att pensionssystemet kommer att ge en rimlig pension.

– De som saknar kunskap om pensionssystemet tror i mindre utsträckning än andra att de kommer få en rimlig pension. Utan koll är det svårt att göra medvetna val om sådant som påverkar pensionen, säger Madelén Falkenhäll, Swedbanks hållbarhetsekonom.

Arbetslivet påverkar pensionen
Pensionen styrs av hur många år man arbetat och hur mycket man totalt sett tjänat under sitt yrkesliv. De flesta får omkring 70 procent av sin lön eller mer i pension. Många år av deltid och sent inträde i arbetslivet drar ner pensionen. Några extra år i arbete kan i stället höja den rejält.

– Ju tidigare du vet vad som påverkar pensionen, desto större möjlighet har du att påverka den. Var femte över 55 år önskar att de hade haft koll på sin pension tidigare, säger Madelén Falkenhäll.

Kvinnor tveksamma till att de får en rimlig pension
Kvinnor är mer tveksamma än män till om pensionssystemet ger en rimlig pension. Kvinnor har lägre pensioner än män, men kvinnors pensioner ökar i snabbare takt och bland de yngre pensionärerna är könsskillnaden mindre.

– Allt fler kvinnor jobbar ett helt arbetsliv och arbetar i större utsträckning heltid. Det ger en högre pension. Samtidigt jobbar många kvinnor inom yrken där lönerna generellt är lägre, vilket ger en lägre pension jämfört med männens, säger Madelén Falkenhäll.

Större avsättning till tjänstepension en väg till högre pensioner 
Ett sätt att höja pensionerna är att avsätta mer till tjänstepension. Enligt tidigare beräkningar från Swedbank kan en höjning till tjänstepensionen med ett par procentenheter göra skillnad på runt 2 000 kronor mer i pension varje månad för vanliga kvinnoyrken.

– En höjd avsättning till tjänstepension skulle innebära en högre pension för många. Det har redan gjorts inom några kollektivavtal, men det skulle kunna tas ytterligare steg och kan vara värt att titta vidare på för arbetsmarknadens parter, säger Madelén Falkenhäll.

Källa: Swedbank

Foto: Ignis