Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Allt fler får frågan om våld i nära relationer

Antalet journalanteckningar om våld i nära relation ökar markant, visar Region Skånes sammanställning för 2023. Sammanställningen i sig visar inte att våldet ökar men är ett tecken på att verksamheterna jobbar mer rutinmässigt med frågan – och att allt fler får information och råd om våld.

Region Skånes årsredovisning för 2023 visar att antalet journalanteckningar om våld i nära relationer mer än fördubblats. Från 5 700 under 2022 till 13 000 under 2023. Enligt Pernilla Wargéus, Region Skånes projektledare för arbetet mot våld i nära relationer, är ökningen ett tecken på att fler får frågor om våld när de besöker vården.

– Vi har påbörjat en resa och vi är på god väg, men det finns mycket mer vi kan göra, sammanfattar hon.

Frågan om våldsutsatthet ska ställas till varje person som söker vård, oavsett anledning till besöket. Det fastställdes i november 2022, när Socialstyrelsen gick ut med nya föreskrifter. I Region Skåne finns dessutom sedan tidigare ett regionalt vårdprogram som är vägledande och beskriver hur den nya föreskriften ökar kraven på verksamheterna.

Det är viktigt att frågan ställs just som rutin och inte bara vid misstanke, eftersom våld inte alltid syns utanpå. Det kan handla om knytnävar och sparkar, men också om psykologisk nedbrytning eller ekonomiskt våld. Det vanligaste är att kvinnor är utsatta, men det kan också drabba män och barn.

– Frågan behöver ställas rutinmässigt. Det kan vara väldigt skamfyllt att säga att man är våldsutsatt, och det är inte alltid man själv förstår att man är utsatt för våld. Som vårdmedarbetare kan du behöva gräva djupt i ditt frågebatteri, och vara trygg i det. Genom att ge personen en chans att svara får vi möjlighet att ge rätt stöd och hjälp i tid, säger Pernilla Wargéus.

Kvinnosjukvården stod för mer än 90 procent av journalanteckningarna om våld i nära relationer under 2023. Det är den verksamhet som kommit längst i arbetet med att ta fram handlingsplaner och sätta rutiner. Men även mödrahälsovården har välfungerande rutiner, och över 98 procent av alla gravida kvinnor får frågan om våldsutsatthet.

– Vi måste kunna fånga upp fler. Utsatta kvinnor söker sig inte bara till kvinnosjukvården. Många söker för annat som till exempel hjärtklappning, andningsbesvär och psykisk ohälsa. Det är viktigt att alla verksamheter tar fram en handlingsplan för hur man ska bedriva det våldsförebyggandet arbetet, och att vi höjer kunskapsläget ännu mer, säger Pernilla Wargéus.

Källa: Region Skåne