Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny läckt promemoria bekräftar Resenärernas kritik av Trafikverkets prognoser

I en nyligen läckt promemoria från Trafikverket, rapporterad av Sydsvenskan och DN, styrks de brister hos Trafikverket föreningen Resenärerna tidigare framfört i sitt remissvar den 15 april 2024. I promemorian framkommer bland annat att Trafikverkets prognoser under de senaste trettio åren regelmässigt underskattat tågresandet och överskattat bil- och flygtrafiken, vilket lett till felriktade infrastrukturinvesteringar.

I tidigare remissvar har Resenärerna kritiskt granskat Trafikverkets metod för att prognostisera trafikutvecklingen, vilket ofta vilar på föråldrade antaganden. Vi har framhållit att det nuvarande sättet att planera, som är prognosstyrt, bör förvandlas till att bli målstyrt. Genom att byta till en målstyrd planering, argumenterar Resenärerna för att det enklare går att säkerställa att infrastrukturinvesteringarna inte bara tillgodoser nuvarande behov utan också aktivt bidrar till en hållbar och resenärs-förmånlig utveckling.

-Detta är ytterligare bevis på att vår kritik är välgrundad. Både Sydsvenskan och DN:s rapporter om den läckta promemorian visar att Trafikverket måste göra omfattande förändringar i sina planeringsprocesser, säger Emil Frodlund, vice ordförande på Resenärerna.

Information i promemorian bekräftar att missbedömningarna lett till överinvesteringar i vägprojekt och en underdimensionerad järnvägsinfrastruktur. Dessa felsteg har resulterat i utbredda kapacitetsproblem och förseningar i tågtrafiken, vilket haft sina rötter i beslut som fattades för decennier sedan.

Resenärerna uppmanar nu till en omfattande revidering av de modeller som styr Trafikverkets beslut.
– Det är dags för en paradigmförskjutning i hur vi planerar och investerar i vår nationella infrastruktur. En mer inkluderande och målstyrd planering kommer att prioritera kollektivtrafik framför privatbilism, vilket är avgörande för att uppnå en mer rättvis och hållbar mobilitet för alla, tillägger Karin Svensson Smith, styrelseledamot Resenärerna .

Källa: Resenärerna (fd. Resenärsforum)

Resenärerna har själva inte sett innehållet i promemorian. Referenserna i texten baseras på information hämtad från andrahandskällor såsom DN och Sydsvenskan.

Foto: Robert Couse-Baker , Sacramento, California