Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ska minska olycksrisken för blåljuspersonal

Ett nytt metodpaket ska träna insatsledare till att göra bättre riskbedömningar vid komplicerade räddningsinsatser. Förhoppningen är att det ska leda till minskad skaderisk för blåljuspersonal. Högskolan i Skövde leder projektet med att utveckla metodpaketet och finansieras med nära 5 miljoner kronor från Afa Försäkring.

Ambulans- och räddningstjänstpersonal utsätts ständigt för risker i sitt arbete. Det kan till exempel handla om våld, brännskador eller kemikalier. Går det illa kan det leda till skador. Vid komplexa händelser som upplopp eller extremväder kompliceras saken ytterligare. Det uppstår nya hotbilder, vilket kräver helt andra riskbedömningar än till exempel vanliga lägenhetsbränder eller trafikolyckor.

Tränar på gemensamma riskbedömningar

Ambulanspersonal, räddningstjänst och polis behöver då ofta arbeta tillsammans och ibland till och med göra varandras jobb. Under dessa mer komplexa och svåra uppdrag är det insatsledarna som måste bedöma riskerna och för att bli bra på det krävs mängdträning, något digital simulering kan möjliggöra.

– För att hjälpa insatsledarna att göra bättre riskbedömningar ska vi utveckla ett digitalt träningsprogram eller ett metodpaket för digital simulering. Med detta program kan insatsledare från olika organisationer öva på att göra gemensamma riskbedömningar vid komplexa insatser, säger Beatrice Alenljung, docent i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde och den som leder projektet.

De så kallade extrema händelserna, som hotfulla situationer och extremt väder, blir allt vanligare i samhället och först på plats är ofta blåljuspersonalen.

– Räddningstjänst och ambulanspersonal står ofta mitt i händelsernas centrum redan från början, vilket innebär risker för deras säkerhet. Projektet är inriktat på att minska dessa risker och skydda ambulans- och räddningstjänstpersonal från skador i samband med dessa svåra situationer.

Stor osäkerhet när det oväntade händer

När det oväntade eller extrema händer behöver ambulans- och räddningstjänstpersonal samarbeta över juridiska, geografiska och funktionella gränser. Det innebär utmaningar vad gäller olika mandat, olika typer av ledningsstrukturer och skilda yrkeskulturer. Vem gör vad och på vilket sätt?

– Extrema händelser inbegriper osäkerhet, vilket medför att blåljuspersonalen på plats inte fullt ut kan förlita sig på tidigare erfarenhet eller standardprocedurer utan behöver synkronisera sina insatser genom improvisation.

Träning för att hantera svåra situationer där olika grupper behöver jobba ihop är idag både dyrt och krävande att organisera. Och där erbjuder den digitala simuleringen stora fördelar, där mängdträning är en viktig aspekt. Hur den digitala simuleringen exakt kommer se ut vet forskarna inte ännu men det tas fram i nära samarbete med de som i slutändan ska använda den.

Tas fram i nära samarbete med ambulans- och räddningstjänstpersonal

– Vi samarbetar nära med ambulansstationen i Skövde och räddningstjänsten i Skaraborg för att skapa något som verkligen passar deras behov. Genom att praktiskt testa och använda det under olika förhållanden ser vi till att det är effektivt och fungerar som det är tänkt.

Projektet finansieras med nära 5 miljoner kronor från Afa Försäkring och är en del i en större satsning på arbetsmiljö och hälsa. Projektet pågår fram till 2027.

Källa: Högskolan i Skövde

Foto: Niklas Jonasson, Unsplash