Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Världens första metanoldrivna containerfartyg nu i linjetrafik på Göteborgs Hamn

I lördags fick Göteborgs Hamn en ny containerlinje – och det är inte vilken linje som helst som läggs till i hamnens linjenätverk. Det rör sig om världens första containerfartygslinje med metanoldrift som kommer att trafikera Göteborgs Hamn varje vecka framöver.

Det är fartyget Laura Maersk som kommer att trafikera hamnen på den slinga som tar fartyget vidare söderut, via Kielkanalen, till Bremerhaven varje vecka.

– Redan nu har många av våra kunder som importerar och exporterar via Göteborg valt sjötransporter med lägre utsläpp möjliggjorda av gröna bränslen* och därmed minskat växthusgasavtrycket i sina leveranskedjor. Med Laura Maersks ankomst på veckobasis kopplar vi nu Göteborg till en grön korridor i Nordeuropa och ger Sverigebaserade kunder direkt tillgång till världens första metanoldrivna containerfartyg, säger Birna Ödefors, Area Managing Director Nordics på A.P. Moller Maersk.

Laura Maersk är först ut i rederiet Maersks storsatsning på förnybar metanol som fartygsbränsle. Rederiet har ytterligare drygt 20 metanolfartyg beställda för leverans mellan 2024 och 2027.

– Det här fartyget är en milstolpe i sjöfartens omställning så det är klart att det är både roligt och speciellt att hon nu ligger i veckotrafik på Göteborgs Hamn. Vi kommer att få se allt fler fartyg på alternativa bränslen väldigt snart, och i grunden är det rederiernas allt skarpare omställningsmål som driver på utvecklingen där Maersk är en av de aktörer som ligger längst fram idag, säger Jacob Minnhagen, Senior Market Development Manager på Göteborgs Hamn AB.

Samtidigt har fraktköparna genom sina respektive hållbarhetsagendor skapat en marknad där miljöprestanda blivit en allt viktigare parameter i deras val av transporter, menar Jacob Minnhagen.

– Det gynnar de rederier som har varit tidigt ute och redan idag är i gång med omställningen av sina flottor. De är också välpositionerade inför de internationella regelverk som blir allt skarpare i sin kravställning på den som vill vara en del av morgondagens hållbara transportsystem.

Hamnar spelar också en viktig roll som möjliggörare i sjöfartens omställning. I Göteborgs Hamn arbetar man systematiskt och långsiktigt med att skapa förutsättningar och incitament. En viktig del är att säkra tillgång på förnybara bränslen, och hamnen som målsättning att bli Skandinaviens största hubb för förnybar energi. Förnybar metanol ses som en nyckelkomponent i bränslemixen.

Utöver Bremerhaven och Göteborgs Hamn trafikerar den nya linjen Helsingborg, Halmstad och Kalundborg.

Om Laura Maersk
Lastkapacitet: 2136 TEU (tjugofotscontainrar)
Längd: 172 meter
Bredd: 32,2 meter
Djupgående: 11 meter
Maxfart: 17,4 knop

* Maersk definierar gröna bränslen som bränslen med minst 65% minskning av växthusgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv jämfört med fossila referensbränslen.

Källa: Göteborg hamn

Foto: Göteborg hamn