Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fler barn i förskolan efter hembesök

I Halmstads kommun går nästan alla barn i förskolan. När sexåringarna börjar i förskoleklass till hösten är det enbart 9 av 1 200 barn som inte har gått i förskola eller haft pedagogisk omsorg under året. En minskning med nästan 80 procent jämfört med 2023, mycket tack vare en satsning på hembesök.
– Vi har nog aldrig haft så här bra siffror i förskolan. Nu är fler barn rustade med ett rikt språk och allt annat som en förskoleutbildning ger, säger Kent Roslund, verksamhetsutvecklare på barn- och ungdomsförvaltningen.

För att öka närvaron i förskolan driver förvaltningen en uppsökande verksamhet gentemot de familjer vars barn inte går i förskola. Varje termin, med start det år barnet fyller tre, gör rektorer och pedagoger hembesök för att informera vårdnadshavare om förskolan, svara på frågor och hjälpa till med en eventuell anmälan om plats. Och det har gett resultat, 2023 började 42 barn som inte hade gått i förskola i förskoleklass, mot endast nio barn i år. Och 26 femåringar och 50 fyraåringar har blivit 14 respektive 18.
– Det är jätteroligt att se den här utvecklingen. Den uppsökande verksamheten har med största sannolikhet bidragit stort och visar att vårt valda arbetssätt, där även socialtjänst, bibliotek och barnavårdscentraler bidragit, har varit framgångsrikt, säger Kent Roslund.

Hembesöket blev ett givande möte

Mia Paulsson är rektor för två förskolor i Halmstads kommun och en av dem som 2023 fick i uppdrag att söka upp en familj. Situationen var ny och hon visste inte riktigt vad hon skulle mötas av eller på vilket språk hon skulle försöka göra sig förstådd på.
– En pedagog och jag letade upp var familjen bodde och gick dit. De hade tidigare fått ett brev från förskolan vilket några av förskolebarnen hade varit med att posta. Samtidigt som vi knackar på kommer en vän till familjen, inbjuden av dem för att hjälpa till att tolka.
Det visade sig att vårdnadshavaren kände oro över besöket och över att lämna sitt barn på förskola, främst för att barnet inte kunde prata svenska.
– Vi hade gott stöd av familjens tolk och kunde förklara för dem att förskolan är en plats där barnen ges möjligheter att erövra ett nytt språk, både i relationer med andra barn och med stöd av förskolans pedagoger. Och vi bjöd in familjen att hälsa på för att de skulle få en bild av förskolans miljö.

Bland målgruppen nyanlända är det vanligt med kortvariga boenden. Under sommaren hade familjen hunnit flytta. Men med nya kunskaper om vad en förskola är kunde de förhoppningsvis lättare komma i kontakt med förskolan på sin nya boplats menar Mia Paulsson.
– För mig var det en annorlunda arbetsuppgift som resulterade i ett lyckat möte med en familj. Och framför allt fångade vi upp barnet, och bjöd in det till utbildning i förskolan värld.

Insatser för ökad närvaro i förskolan bland de barn som behöver det, och stärkt tillgång till förskola för flerspråkiga barn, är en av prioriteringarna i barn- och ungdomsnämndens mål.

Källa: Halmstads kommun

Foto: Chspf