Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Danska besök lyfter den svenska vinterturismen

Under årets vintersäsong genomfördes totalt 21 miljoner gästnätter i Sverige, en ökning med 1 procent från föregående år. Antalet utländska gästnätter ökade med 8 procent, medan svenska gästnätter minskade med 3 procent. Störst ökning stod danska gäster för – 190 000 fler gästnätter, vilket innebär en ökning med 25 procent mot förra årets vintersäsong. Det visar Tillväxtverkets siffror från inkvarteringsstatistiken för vintersäsongen 2024.

Utländska gästnätter ökar, men svenskar står fortfarande för fyra av fem gästnätter

Vintersäsongen i Sverige sträcker sig från december till april och är en viktig period för turismen då många svenskar reser inom landet.

Av totalt 21 miljoner övernattningar stod utländska turister för 4,3 miljoner. Det är en ökning av utländska gästnätter med 8 procent (eller 330 000 gästnätter) från föregående år. Det innebär att utländska gästnätter stod för 20 procent av gästnätterna under vintersäsongen.

Det är framför allt Danmark som ökar sina besök och antal gästnätter från danskar har under perioden ökat med 25 procent (motsvarande 190 000 gästnätter) från föregående år. Samtidigt minskade antal svenska gästnätter i riket med –3 procent, vilket innebär en minskning med 500 000 svenska gästnätter från föregående år.

Av boendeformerna var det enbart förmedling av privata bostäder och stugor som hade en positiv utveckling och hade under vintersäsongen ökat sin uthyrning med 7% jämfört med föregående år.

Utländska gästnätter driver på den svenska vinterturismen

Vintersäsongen är en viktig period för Dalarna, Jämtland, Norrbotten, Värmland och Västerbotten, som är de stora vinterdestinationslänen. De fem länen hade tillsammans 7,2 miljoner gästnätter under årets säsong, varav Dalarna stod för nästan hälften av dessa med tre miljoner. För Dalarna och Jämtland sker ofta hälften av deras totala antal gästnätter för året under vintersäsongen.

Under årets vintersäsong ökade gästnätterna i vinterdestinationslänen med 3 procent jämfört med föregående år. Det är framför allt de utländska besöken som driver den positiva utvecklingen, där de utländska gästnätterna ökade med 25 procent jämfört med föregående period.

– Valutaeffekten för Sveriges vinterturism fortsätter och länder som Danmark, Nederländerna och Tyskland ökade kraftigt sina gästnätter i vinterdestinationslänen. Den absolut största utlandsmarknaden är Danmark som i år stod för 40 procent av alla utländska gästnätter i fjällvärlden, säger Patrik Svensson, statistiker på Tillväxtverket.

I Dalarna står Danmark för 3 av 4 av de utländska gästnätterna i länet, men även i Värmland står danskarna för hälften av alla utländska gästnätter. I år gick även Danmark om Norge som största marknad i Jämtland, där Norge tidigare varit störst. I Norrbotten är det dock Tyskland som är största marknaden, och för Västerbotten är det Norge.

Samtidigt som de utländska gästnätterna ökar fortsätter den negativa trenden för svenska boenden även för vinterdestinationslänen. De svenska gästnätterna minskade antalet gästnätter med cirka –1 procent, (eller motsvarande 50 000 gästnätter). Svenskar står fortfarande för 4 av 5 gästnätter i de fem vinterdestinationslänen under denna period, men andelen utländska gästnätter ökade i år från 17 procent till 20 procent av totala antalet gästnätter.

Störst andel utländska gästnätter hade Norrbottens län. Under vintersäsongen var 40 procent av gästnätterna i länet från utländska gäster.

Majoriteten av regioner hade en negativ utveckling

Under perioden ökade gästnätterna i sju av Sveriges 21 län jämfört med föregående år. Dalarna och Värmland ökade relativt mest med 6 procent respektive 7 procent. Dalarna hade den största absoluta ökningen bland regionerna vilket innebar 180 000 fler gästnätter än vintersäsongen 2023.

Kalmar och Kronoberg minskade relativt mest, och Jämtland sticker ut bland vinterdestinationslänen med att ha en negativ utveckling av gästnätter med -4 procent. Det innebar även att Jämtland tappade mest gästnätter i absoluta tal med 65 000 mindre gästnätter jämfört med föregående år.

Bland storstadsregionerna är det en blandad utveckling. Skåne tappade 3 procent av gästnätterna från föregående år och Västra Götaland ökar med 1 procent. Stockholm hade ungefär lika många gästnätter som föregående år.

Om statistiken:

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik. Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för kommersiella boendeanläggningar i Sverige (hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser).

Gästnätter är ett mått på antalet nätter gäster bor på kommersiella boendeanläggningar.

Statistiken för 2024 är preliminär och den slutgiltiga statistiken fastställs april 2025.

Källa: Tillväxtverket

Foto: MattiPaavola