Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Oro för miljön får många att byta kost

Nästan hälften av konsumenterna som ändrar sin kost gör det på grund av oro för miljön enligt en ny global undersökning av Marine Stewardship Council (MSC). Undersökningen släpps inför FN:s världshavsdag på lördag den 8 juni.

Havet täcker över 70 % av planeten och producerar minst 50 % av planetens syre. Våra hav är hem för det mesta av jordens biologiska mångfald och är den huvudsakliga proteinkällan för mer än en miljard människor runt om i världen.

Konsumenter är mer medvetna än någonsin om hur deras matval påverkar planeten. MSC har frågat över 27 000 människor i 23 länder om deras kost har förändrats. Av de mer än 22 000 personer som svarade ja, sa 43 % att det berodde på miljöskäl, tillsammans med hälsa och pris.

Den största förändringen var inom rött kött, som nötkött och lamm, där 39% av alla tillfrågade minskade sin konsumtion under de senaste två åren. 37% sa att de åt mer grönsaker och 11% sa att de åt mer fisk. När man ser framåt svarade 27% av de tillfrågade att de skulle äta mer skaldjur i framtiden om de visste att det inte skadade våra hav.

Det främsta av konsumenternas miljöbekymmer var klimatförändringen (51 % placerade det i sin topp tre), medan andra viktiga frågor var förlust och förstörelse av skogar och skogsmark (40 %), föroreningar i floder och vattendrag (38 %) samt hälsan i havet (35%).

Resultaten visar att det finns en växande oro om våra hav hos konsumenten. Att skydda haven är avgörande för planetens hälsa. Genom att säkerställa att fiskemetoderna är hållbara kan vi garantera mer liv i havet samt skydda en värdefull matresurs för dagens och framtida generationer, säger Christopher Frånberg, marinbiolog MSC Sverige

Trots en ökad oro kan en större medvetenhet om bevarande och de senaste extrema väderhändelserna, inklusive rekordstora temperaturer, också vara motiverande, där 64 % säger att de känner en ökad önskan att skydda den marina miljön.

MSC-certifierade fiske har gjort mer än 400 förbättringar av fiskemetoder under de senaste tre åren, inklusive skydda hotade marina arter och sårbara livsmiljöer. Fiskare som är certifierade enligt MSC:s globala, vetenskapligt baserade fiskestandard måste förvalta fiskbestånden på ett hållbart sätt och minimera påverkan på den marina miljön.

Om Globescan

Resultaten av forskningen, beställd av MSC och utförd av GlobeScan ett globalt insikts- och rådgivande konsultföretag, släpps inför World Oceans Day, som utsågs den 8 juni av FN 2008 för att öka medvetenheten om effekterna av mänskliga handlingar på havet, och för att sammanföra människor för att förbättra en hållbar förvaltning av världshaven.

MSC och GlobeScan har genomfört Consumer Insights-rapporent vartannat år sedan 2016. 2024 års undersökning genomfördes i 23 länder (där 27 000 personer var intervjuade) mellan januari och mars 2024. Av alla tillfrågade identifierade sig 20 000 som skaldjurskonsumenter.

 

5saker som hållbart fiske innebär

 

1. Mer liv i våra hav 

MSC-certifierade fisken har gjort mer än 400 förbättringar av fiskemetoder under de senaste tre åren. 166 åtgärder som gynnar skyddet av hotade, utrotningshotade och skyddade arter och minskning av bifångst. 80 förbättringar som gynnar våra ekosystem och livsmiljöer.

2. Fler val  för konsumenten

 Idag finns det mer än 20 000 MSC-certifierade produkter i över 66 länder. Du hittar det blå MSC-märket i Sverige i alla de stora livsmedelskedjorna och även på restauranger som t.ex. Sushi Yama och McDonalds. Du som konsument kan alltid göra ett miljövänligt val och på det viset vara med och påverka hur utbudet av miljömärkta varor ser ut i butik eller på restaurang.

3. Mer fisk på våra tallrikar

Det uppskattas att 16 miljoner ton mer i fångst skulle kunna genereras varje år om allt fiske bedrevs på ett hållbart sätt. MSC:s egen analys tyder på att detta skulle möta proteinbehovet för 72 miljoner fler människor runt om i världen varje år.

4. Mer forskning

MSC har hittills delat ut cirka 50 miljoner kronor för att bidra till forskningen om livet under havsytan så att vi bättre kan förstå och ha respekt för våra hav.

5. Mer fisk till nästa generation

Genom att välja att äta hållbart fångad fisk-och skaldjur hjälper du till att se till att dina barn och barnbarn också får njuta av god och nyttig sjömat.

Källa: MSC

Foto: K.Venkataramana