Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sparbankernas ägande i Swedbank långsiktigt

Svensk sparbanksrörelse har ett långsiktigt och strategiskt ägarintresse i Swedbank. Det säger Sven-Olov Carlsson, ordförande i Föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank med anledning av de senaste dagarnas medierapportering om banken.

Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och ett affärsmässigt samarbete sedan lång tid tillbaka, och det är på dessa fundament sparbankernas långsiktiga ägande vilar.
– Som huvudägare i Swedbank kommer vi att se till att dessa långsiktiga värderingar avspeglar sig i bankens verksamhet. Detta är också den långsiktiga garantin för att Swedbank och Sparbankerna på ett bra sätt skall kunna tillgodose de behov av bank- och andra finansiella tjänster som våra kunder har på våra lokala marknader, avslutar Sven-Olov Carlsson.

I den gemensamma ägarförklaringen som Sparbankerna, Folksam och Sparbanksstiftelserna deklarerade vid årsskiftet är avsikten med ägandet i Swedbank att tillsammans utgöra en stabil och långsiktig ägargrupp i Swedbank med gemensam målsättning med ägandet. Som huvudägare i Swedbank äger dessa tre parter tillsammans cirka 20 procent av aktierna i banken.
Den gemensamma målsättningen med ägandet i Swedbank är att Swedbank även i fortsättningen ska vara en självständig svensk bank byggd på de historiskt grundmurade värderingar som bidragit till att bygga de ekonomiska värden som i dag finns i Swedbank och Sparbanker, nämligen sund vardagsekonomi för privatpersoner och företag samt lokal förankring. Den gemensamma synen är att dessa värderingar även i fortsättningen ska avspegla sig i bankens verksamhet. I några specifika frågor ska ägarna följa Swedbanks arbete med särskilt fokus. Det gäller till exempel lönsamhet, risknivå, soliditet, kundnöjdhet samt sundhet och traditionella sparbanksvärderingar.

– Swedbanks samarbete med Sparbankerna ger båda parter starka fördelar och utomordentliga förutsättningar för att framgångsrikt fortsatt bygga de ekonomiska värden Swedbank och Sparbankerna idag förfogar över, förklarar Sven-Olov Carlsson.

Föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank AB

Källa: Mynewsdesk.