Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hovrätten friar kvinna åtalad för anstiftan av mord alternativt medhjälp till mord

Göta hovrätt har idag friat en kvinna åtalad för anstiftan av mord alternativt medhjälp till mord på sin tidigare sambos dotter. Den tidigare sambon begick mordet i augusti 2003 och dömdes av Värnamo tingsrätt i mars 2004 för mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Hovrätten gör bedömningen att den bevisning som åklagaren har lagt fram vid rättegången inte med tillräcklig styrka visar att kvinnan gjort sig skyldig till anstiftan av mord eller medhjälp till mord.

Åklagarens huvudsakliga bevisning består av den tidigare sambons uppgifter. I svensk rätt gäller generellt att uppgifter från medtilltalad, som den tidigare sambon är, alltid ska värderas med försiktighet. Hovrätten har därutöver också att beakta att den tidigare sambon vid tiden för mordet led av en allvarlig psykisk störning och att han alltjämt är föremål för rättspsykiatrisk vård. Hovrätten har även beaktat att den tidigare sambon, när denne berättade för sin dåvarande flickvän, successivt ändrat sin berättelse om hur mordet har gått till. Hovrätten har funnit att den tidigare sambon varken är tillförlitlig eller trovärdig. Det finns ingen teknisk bevisning som binder kvinnan vid mordet. Hovrätten konstaterar att den skriftliga bevisningen, vilken i huvudsak bestått av kvinnans egenhändiga anteckningar i sina dagböcker, inte är entydig utan snarare talar mot än för åtalet. Av den omfattande muntliga bevisningen framgår att kvinnan tyckte illa om den tidigare sambons dotter och att hon efter mordet inte sörjde att barnet var dött. Den åberopade bevisningen är enligt hovrättens mening inte tillräcklig för en fällande dom och därför frias kvinnan.

Källa: Götahovrätt