Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hårdare krav på stadens krögare i Umeå

Kungsgatan i Umeå, björkarnas stad Foto: Wikimedia

Polismyndigheten utökar nu sitt samarbete med krögarna i Umeå. Syftet är att långsiktigt säkerställa tryggheten för de som vistas i och i närheten av stadens restauranger och pubar.

Samarbetet sker i nära samverkan med kommunens tillståndsenhet och ordningsvaktsföreningen.

– Vi har alla samma målsättning, vi vill att människor ska känna sig trygga och inte utsättas för brott i samband med krogbesök, säger kommissarie Anna Jonsson, biträdande chef vid ordningsavdelningen.

En studie genomförd vid Centrum för våldsprevention vid Karolinska institutet pekar på att risken för våldsutövning ökar kraftigt under de närmaste 24 timmarna efter alkoholintag. Sannolikheten att en person utövar våld under den tidsperioden är 13 gånger högre än om alkohol inte intagits.

– Vi vet genom studier att minskad alkoholkonsumtion leder till minskad våldsbrottslighet, fortsätter Anna Jonsson.

Alkohollagen ställer höga krav på krögarna och det är kommunens och polisens uppgift att kontrollera att krögarna sköter sitt arbete. En restaurang som överserverar sina gäster löper stor risk att få sitt serveringstillstånd indraget. Alkohollagen ställer dock inte bara krav på att servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet.

– Enligt alkohollagen ska kommunen återkalla serveringstillstånd om exempelvis tillståndshavaren tillåter brottslig verksamhet på serveringsstället, säger Erik Engberg, handläggare på kommunens tillståndsenhet.

Det betyder att krögarna måste ha kontroll på sina gäster. Krögarna har också under hösten intensifierat sitt samarbete och har bland annat börjat att utbyta information med varandra efter helgerna. Om en person har misskött sig grovt på en krog och inte längre är välkommen, kommer han eller hon inte att vara välkommen på de övriga krogarna i Umeå heller.

– Syftet är att få bort personer på krogarna som begår brott och skapar otrygghet för övriga gäster, säger Mia Jonsson, representant för Sveriges Hotell och restaurangföretagare.

Misshandel i offentlig miljö har haft en ökande utveckling under 2000-talet och förhoppningen är att det utökade samarbetet i Umeå nu ska vända den trenden. Polisens uppgift är att utöva tillsyn över krogarna men också stödja krögarna så att dessa kan utföra de kontroller som lagstiftningen kräver.

– Dialogen med krögare och ordningsvakter är därför mycket viktig, avslutar Anna Jonsson.

Västerbotten – Sveriges tryggaste län

Västerbottens län har lägst andel otrygga innevånare. Västerbottens län har också Sveriges lägsta anmälda brottslighet och i länet anmäldes föregående år totalt 10 023 brott/100 000 innevånare. Motsvarande siffra för landet som helhet var 15 101 brott/100 000 innevånare.

Källa: Polisen