Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nordiska rådets session 2010

Den 2-4 november 2010 äger Nordiska rådets 62:a session rum i Reykjavik, Island. Sessionen samlar runt 100 nordiska parlamentariker, de nordiska statsministrarna och andra nordiska ministrar.

Från Sverige deltar i sessionen över tjugo parlamentariker samt ett antal ministrar, däribland statsministern, utrikesministern och den nordiska samarbetsministern. Ett av sessionens teman är grön tillväxt och vägen ut ur krisen, som toppmötet mellan de nordiska statsministrarna tisdagen den 2 november kommer att handla om.
– Vi som lever och bor i de nordiska länderna har i dagsläget en stark position och är föregångare inom förnybar energi och miljöteknik. Det ger nya gröna klimatsmarta jobb, forskning och utveckling och möjligheter att bidra till en bättre klimatomställning, säger Karin Åström (S), ordförande i den svenska delegationen.

Andra frågor på agendan under sessionen är bl.a. globaliseringen, gränshinder, samhällssäkerhet och jämställdhet. Den svenska delegationens vice ordförande, Cristina Husmark Pehrsson (M), anser att globaliseringen innebär utmaningar men också stora möjligheter.
– Tillsammans kan Norden bli en vinnarregion om vi bättre tar tillvara varandras styrkor. Vi har en kulturell och historisk stabil grund att stå på. Nu bygger vi vidare med forskning och samverkan inom en mångfald områden och en arbetsmarknad som underlättar för människor att leva, bo och studera oavsett i vilket nordiskt land jag som medborgare väljer att bosätta mig, säger Husmark Pehrsson.

Under sessionens sista dag, torsdag 4 november, arrangeras en frågetimme där parlamentarikerna får möjlighet att ställa frågor till de nordiska samarbetsministrarna.
Nordiska rådets fyra olika priser kommer också att delas ut vid en speciell ceremoni vid den isländska operan onsdagen den 3 november. Bland årets pristagare finns den svenska Ekobanken och den finska författaren Sofi Oksanen.

Källa: Riksdagen.