Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

PTS anordnar ny innovationstävling

Foto: Wikimedia

Igår startade kommunikationsmyndighetens PTS en ny innovationstävling. PTS efterlyser förslag på smarta kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning. Temat för tävlingen är ”Kultur och fritid”.  Sista ansökningsdag är 17 december.

Igår gick startskottet för PTS andra innovationstävling. Genom tävlingen får innovativa forskare, företag och organisationer möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling, samt forskningsprojekt och studier, inom elektronisk kommunikation och post. PTS väljer sedan ut ett antal projekt som får finansiering från myndigheten.

”Kultur och fritid” tema

Den här innovationstävlingen har temat ”Kultur och fritid”.

– För den som har en funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att utöva och ta del av kultur och fritid på likvärdiga villkor som andra. Med den här tävlingen vill vi bidra till tillgängliga och användbara kommunikations­lösningar som kan öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att till exempel delta i olika fritidsaktiviteter, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Ansök senast 17 december

Vem som helst kan ansöka till PTS innovationstävling. Senast den 17 december ska ansökan vara inne. När ansökningstiden har gått ut kommer PTS att utvärdera samtliga ansökningar, och välja ut vilka projekt som får finansiering från myndigheten.

– PTS innovationstävling är en del i arbetet med att minska den digitala klyftan i samhället. I den första innovationstävlingen hade vi många intressanta och kreativa förslag att välja mellan. Jag hoppas att vi får in många bra ansökningar också den här gången. Genom PTS finansiering får innovativa företag och organisationer förutsättningar att skapa nya produkter och tjänster som förhoppningsvis leder till stor nytta för många, säger Göran Marby.

I PTS första innovationstävling, som hade ”Arbete och utbildning” som tema, var det elva olika vinnare som fick dela på totalt cirka 17 miljoner kronor.

Precis som i den första tävlingen efterlyser PTS också särskilt förslag på kommunikationslösningar som kan användas av så många som möjligt – oavsett funktionsförmåga.

Mer information

På PTS webbplats finns det mer information om innovationstävlingen, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter: www.pts.se/innovation

PTS är en av de myndigheter som ansvarar för att handikappolitiken förverkligas. PTS upphandlar ett antal tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten arbetar även med utvecklingsprojekt för att utvärdera användbarhet och synliggöra nya tekniska möjligheter.

Källa: PTS