Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Den omvända fartkameran bidrog till minskad hastighet

Foto: Mynewsdesk.

Lägre hastigheter och en säkrare trafikmiljö. Så kan man sammanfatta det trafiksäkerhetsexperiment där de som körde laglydigt kunde vinna en större summa pengar istället för att man, som brukligt, bötfällde fortkörarna. På den valda sträckan – utanför en skola i centrala Stockholm – sjönk snittfarten under testperioden från 31,5 km/h till 24.7 km/h, en minskning med drygt 20 procent.

Experimentet signerat NTF och bilföretaget Volkswagen byggde på att en ”omvänd” fartkamera under några dagar monterades upp utanför Gustaf Vasa-skolan på Karlbergsvägen i Stockholm. Men i stället för att registrera och bötfälla fortkörarna, fick de som körde laglydigt en möjlighet att vinna en större summa pengar. Syftet var att undersöka om ”moroten” skulle kunna komplettera ”piskan” när det gäller trafiksäkerhet.

– Vi har alltid sagt att det behövs nya idéer för att ta nästa stora kliv på trafiksäkerhetsområdet. Med hårdare lagar kommer vi bara en bit på vägen. Därför ville vi testa ett annat angreppssätt, förklarar Jan Sandberg, VD i NTF.

Analysen av försökets testdata visar också att experimentet blivit en framgång. Innan fartkameran monterades upp var genomsnittshastigheten på den valda 30-sträckan högre än den lagliga, eller 31,5 km/h i snitt. Medan försöket pågick minskade genomsnittsfarten med 21,6 %, till 24,7 km/h.

Anmärkningsvärt är också att farterna förblev lägre även efter att försöket avslutats.

– Den effekten är sannolikt avklingande, icke desto mindre visar försöket att det troligen påverkar hastighetshållningen i rätt riktning om trafikanterna stimuleras att hålla hastighetsgränsen via positiv återkoppling på det sätt som gjordes vid aktiviteten.

Den insamlade testdatan planeras att presenteras för Trafikverket och Jan Sandberg vill inte spekulera i om försöket kan komma att få några officiella uppföljare. Men om han själv fick önska ser han ett tydligt användningsområde.

– En tänkbar framtida användning av systemet och angreppssättet är att montera utrustningen och genomföra aktiviteten under en avgränsad tid på enskilda platser där vikten av hastighetshållning behöver uppmärksammas. Exempelvis utanför förskolor, skolor eller i bostadsområden, föreslår Jan Sandberg.

Källa: Mynewsdesk.