Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Avtal klart för livsmedelsindustrin

bild ser ni Agneta Dreber. Foto: li.se

Livsmedelsföretagen, Li, och Livsmedelsarbetareförbundet kom strax efter midnatt överens om ett nytt avtal. Detta efter att Li:s förhandlingsdelegation sagt ja till de opartiska ordförandenas hemställan. Avtalet sträcker sig över 22 månader och ger totala kostnadsökningar på 3,2 procent.

– Vi har nått en överenskommelse och därmed undanröjt ett hot om strejk som skulle ha drabbat flera av våra medlemsföretag, säger Livsmedelsföretagens VD Agneta Dreber som också konstaterar att frågan om nyttjande av bemanningsföretag har klarats ut.

Överenskommelsen om bemanningsföretag innebär att arbetsgivaren särskilt ska förhandla med sin fackliga motpart om behovet av inhyrning överstiger fem veckor. Om parterna inte kommer överens i den lokala förhandlingen ska en central förhandling påkallas av arbetsgivaren. Skulle parterna då inte komma överens ska arbetsgivaren hänskjuta saken till en särskild skiljenämnd.

– En viktig princip för oss är att arbetsgivaren får använda sig av den inhyrda personalen under det att förhandlingarna pågår, säger Livsmedelsföretagens förhandlingschef Anna Nordin.