Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ålen bort från allt fler julbord – men ännu serveras den akut hotade fisken

Rökning av ål Foto: Wikimedia

Allt fler restauranger och rederier har slutat servera ål på julbordet.  Det visar en rundringning som Världsnaturfonden WWF gjort inför årets julbord. Men fortfarande erbjuds den hotade arten på tallriken, främst i Skåne, Blekinge och södra delen av landet.

Av det 40-tal restauranger som WWF kontaktat uppger cirka 85 procent att de inte längre serverar ål medan 15 procent har den kvar på julbordet.

– Trenden mot att allt fler avstår från ål på julbordet är glädjande. Ålen har minskat med över 99 procent och situationen är akut. För att arten ska kunna räddas är det viktigt att vi slutar konsumera ål. Många ansvarsfulla krögare, restauranger och fiskaffärer bidrar genom att välja bort ålen i sitt sortiment. Vi uppmanar nu kunder och matgäster att avstå, så att vi kan få till en radikal förbättring av ålbestånden, säger WWFs nytillträdde generalsekreterare Håkan Wirtén.

Ålen är unik eftersom det bara finns ett enda europeiskt bestånd som förökar sig i Sargassohavet. En liten spillra på cirka en procent finns kvar – jämfört med på 1970-talet då miljontals ålar vandrade upp i Göta älv. Arten är klassad som akut hotad på Internationella naturvårdsunionen, IUCNs rödlista, Artdatabankens rödlista och har rött ljus i WWFs konsumentguide för fisk och skaldjur. Inom EU finns en gemensam förvaltningsplan. Fiskeriverket vill halvera ålfisket till 2013 och en svensk åtgärdsplan har klubbats. I Sverige fiskas cirka 500 ton ål per år.

– Det ökade konsumenttrycket har gett effekt. Många restauranger säger att efterfrågan minskat och vissa har helt slutat att servera ålen därför att ingen vill ha den, säger Inger Näslund, marinbiolog och fiskeexpert på WWF.

Ett undantag är södra Sverige där åltraditionen fortfarande är stark. Framför allt är det de lyxigare och anrika restaurangerna som håller sig kvar vid den gamla traditionen, trots att man mycket väl känner till att ålen är akut hotad.

”Ja ålen är vårt svarta hål, men jag är traditionalist och mina gäster vill ha ål”, säger en av kökscheferna som är medveten om att ålen är rödlistad. ”Vi är dödsrädda för att våra gäster inte ska komma, vi överlever på julbordet”, uppger en annan.

Fortfarande tror en del felaktigt att odlad ål är bättre än vildfångad.

– Det finns idag ingen ål för kommersiellt bruk som förökats i fångenskap.  Påståenden om ”ekologiska ålodlingar” är falsk marknadsföring. Odlad ål är ung, vildfångad ål – glasål – som sätts i fångenskap för att matas så de växer sig stora. De kommer från samma hotade bestånd som den övriga vildfångade ålen, säger Inger Näslund.

Jämfört med tidigare år har medvetenheten successivt ökat hos krögarna. Många känner till WWFs konsumentguide för hållbara inköp av fisk och håller en dialog med leverantörerna om vilka arter man inte borde köpa. Ett exempel är Tallink Silja som redan tidigare har slopat ålen på julbordet.
Nu slutar rederiet även att servera ål i de så kallade ryska restaurangerna på färjor till bland annat Tallin och Riga, vilket är mycket glädjande, säger Inger Näslund.

När det gäller långan som används till lutfisken, har arten tidigare varit rödlistad i konsumentguiden. I år har den gått över till gul rekommendation om den kommer från området kring Barents hav eller Island. Många leverantörer har hängt med i förändringarna och erbjuder nu sina kunder långa från dessa områden. Flera restauranger har dessutom gått ett steg längre och börjat göra lutfisk på sej.

– Vi har blivit allt mer medvetna de senaste två åren. Det är ett måste om vi ska ha någon fisk i framtiden, säger Markus Nordin, köksmästare på Birka Paradise.

– Som konsumenter kan vi alltid påverka genom att välja fisk som inte är rödlistad i vår fiskguide, säger Inger Näslund.

Källa: WWF