Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kyla och låg tillgänglighet i vatten- och kärnkraftverken får elpriset att stiga

Foto: Wikimedia

Fortsatt låg temperatur, låg kapacitet i kärnkraftverken och låga nivåer i vattenmagasinen får återigen elpriset att stiga kraftigt. Under tisdagen den 14 december blir dygnsmedelpriset på Nord Pool 1,45 kronor per kWh. Under enstaka timmar stiger priset till strax över 2 kronor.

Att spotpriset på Nord Pool stiger så kraftigt beror i huvudsak på följande faktorer:

  • Vädret är just nu cirka 6-7 grader kallare än normalt i Sverige vilket leder till ökad elförbrukning.
  • Flera kärnkraftverk är ur produktion eller går med reducerad effekt. Under måndagen var tillgängligheten i kärnkraftverken endast 67 procent. Under måndagen har Ringhals 4 tagits ur drift tillfälligt på grund av att saltvatten har läckt in i turbinsystemet. Sedan tidigare är Ringhals 1 och Oskarshamn 3 ur produktion och Forsmark 2 kör med reducerad kapacitet till och med onsdag.
  • Nivåerna i vattenmagasinen är låga och tillrinningen i magasinen är begränsad. Den normala magasinfyllnadsgraden för Sverige den här tidpunkten på året brukar vara runt 75 procent. Nu ligger den på drygt 57 procent.

Det är i första hand stora förbrukare inom den elintensiva industrin som påverkas av de höga priserna på Nord Pool under enskilda timmar eller dagar. För hushållskunder med avtal om rörligt pris innebär pristopparna på Nord Pool att månadsmedelpriset på börsen höjs, vilket i sin tur höjer elpriset något för dessa kunder.

– Hur konsumenter med rörligt elpris påverkas vet vi först i slutet av december. Just nu ser det dock ut som att dessa kunder kan få en kraftig prisökning under månaden, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen.

Det konsumenterna kan göra för att minska sina elkostnader är att försöka minska sin elförbrukning så gott det går, men också att se över sitt elavtal. De kunder som inte sett över sitt avtal på länge kan spara flera hundralappar i månaden på att jämföra priser och välja ett billigare avtal.

Källa: Energimarknadsinspektionen