Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

2014 har kvinnor lika karriärmöjligheter som män

 

Foto: wikimedia
Foto: wikimedia

 Sedan 1996 har undersökningsföretaget Nyckeltalsinstitutet mätt karriärmöjligheterna för män och kvinnor. Nu kommer årets rapport som befäster en dramatisk utveckling, åt det positiva hållet.

–    När mätningarna började fanns det knappt hälften så många kvinnliga chefer som det borde vara, idag fattas det mindre än 15%. Fortsätter trenden i samma takt har män och kvinnor samma möjlighet att bli chef år 2014, säger Bino Catasús, professor vid Stockholms universitet och sakkunnig i Nyckeltalsinstitutet.Nyckeltalsinstitutet gör årligen systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal i runt 200 av Sveriges kommuner, landsting, stat och privata företag med över 100 anställda. Dessa sammanställs i de två rapporterna; Jämställdhetsindex och Arbetsvillkorindex.  Underlaget består av 10% eller runt 500 000 av alla anställda i Sverige och då uppgifterna tas direkt från företagen och organisationernas egna system är uppgifterna säkerställda.

I årets rapport är karriärmöjlighetsnyckeltal särkilt intressant. Siffrorna bygger på värderingen att i en organisation där kvinnor och män har lika karriärmöjligheter, i detta fall att bli chef, bör könsstrukturen bland cheferna spegla könsstrukturen bland de anställda. Som ett illustrativt exempel skulle detta betyda att en organisation (t.ex. barnomsorgen) där 80% av alla anställda är kvinnor så bör 80% av alla chefer vara kvinnor. På motsvarande sätt betyder det att en organisation där 80% av alla anställda är män (t.ex. brandförsvaret) bör 80% av alla chefer vara män .

Grafen visar utvecklingen från 1996-2009. Vid värdet 1 har kvinnor och män samma chefsrepresentation som fördelningen är bland de anställda. När mätningarna började var nyckeltalet 0,49 för kvinnor och nu är siffran 0,85 vilket betyder en ökning med 75%. Fortsätter trenden har kvinnor och män samma karriärmöjligheter redan år 2014.

Källa:  Nyckeltalsinstitutet AB