Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny anställningsform för lärlingar

Lärlingsutredningen föreslår en ny tidsbegränsad anställningsform för elever i gymnasial lärlingsutbildning. Det är ett av förslagen i betänkandet Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv (SOU 2010:19) som i dag har överlämnats till utbildningsminister Jan Björklund.

Det är arbetsgivaren som bestämmer om den enskilde lärlingen ska erbjudas den föreslagna anställningen. Anställningsformen ska finnas i en ny lag och anställningen bygger på att eleven och företaget lever upp till det utbildningskontrakt som tecknats mellan skola, arbetsplats och elev. Anställningen upphör när utbildningen är färdig eller om någon bryter utbildningskontraktet.

Kollektivavtalen är i dag inte anpassade till anställningsformen. Förhandlingar om kollektivavtal som anpassas till denna anställningsform pågår inom vissa sektorer.

– Gymnasial lärlingsutbildning kan bli en viktig utbildningsform, men för att det ska fungera måste kvaliteten säkras och villkoren regleras på ett sätt som passar branschens förutsättningar, säger regeringens utredare Irene Wennemo.

Skolförlagd yrkesutbildning och gymnasial lärlingsutbildning ska leda till samma mål. Utredningen föreslår att nationella programråd, i vilka arbetslivets företrädare medverkar, ska dra upp programspecifika riktlinjer för den gymnasiala lärlingsutbildningen. Utredningen föreslår även att Skolverket och de nationella programråden ska ta fram modeller för kvalitetssäkring. De nationella och regionala programråden ska få ett ansvar för kvalitetsuppföljningen av lärlingsutbildningen. Programråden ska också ta ställning till om företagen ska få ekonomisk kompensation för att de tar emot gymnasiala lärlingar.

Utredningen menar att elever och anställda under gymnasial lärlingsutbildning ska ha samma skydd vid arbetsskador och föreslår att den förordning som ger ett kompletterande skydd vid arbetsskada ska omfatta samtliga elever under arbetsplatsförlagd utbildning oavsett anställning.

För att undvika oklarheter om vem som bär ansvaret för skada vållad av elev under arbetsplatsförlagd utbildning föreslår utredningen att detta måste regleras mellan skola och arbetsplats innan eleven inleder den arbetsplatsförlagda utbildningen.

Inkomster från en lärlingsanställning ska behandlas på samma sätt som annan inkomst. Eftersom utbildningen är en heltidsutbildning påverkas inte rätten till studiehjälp.

Källa: regeringen.se Foto: Wikimedia