Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Svenskarna planerar för en aktiv ålderdom

Foto: Wikimedia

Folksam har frågat svenskarna om deras planer efter 65-årsdagen. Svaren visar att de flesta planerar för ett aktivt liv efter pensioneringen. Var tredje svensk planerar till exempel att resa utomlands oftare. Trots det saknar de flesta en ekonomisk plan för livet som pensionär. Det gäller särskilt kvinnorna.

– Folksams undersökning visar att morgondagens pensionärer inte kommer att nöja sig bara med att valla barnbarnen och mata småfåglarna från parkbänken. De vill leva ett rikt och aktivt liv, säger Lena Wallin, talesperson i pensionsfrågor, Folksam.

En av frågorna i undersökningen är: ”Vad planerar du att göra efter din 65-årsdag?” Svaren visar bland annat att:
– 35 procent planerar att resa utomlands oftare
– 35 procent planerar att fortsätta sitt nuvarande liv, bortsett från arbetet
– 23 procent planerar att fortsätta arbeta så länge de har kraft och tycker att det är givande
– 9 procent planerar att bosätta sig utomlands
– 9 procent planerar att flytta ut till fritidshuset och bo där större delen av året

Stora skillnader mellan länen
Skillnaderna mellan länen är tydliga. Boende i Kronobergs län är mest positiva till att fortsätta arbeta efter 65-års ålder. 30 procent av kronobergarna vill fortsätta arbeta så länge de har kraft och tycker att det känns givande. Minst benägna att arbeta efter 65 års ålder är man i Västernorrlands län där bara 15 procent anger detta alternativ. Stockholmarna är mer intresserade av att resa utomlands än boende i resten av landet, 43 procent.

Undersökningen visar att hälften av svenskarna tror att de kan behålla sin nuvarande levnadsstandard efter pensionen. Samtidigt saknar 7 av 10 en ekonomisk plan för livet som pensionär.

Män och kvinnor planerar olika
Könskillnaderna är tydliga i undersökningen. 51 procent av männen tror till exempel att de kan behålla sin levnadsstandard efter 65-årsdagen jämfört med 46 procent av kvinnorna. Männen har också i större utsträckning en ekonomisk plan för livet som pensionär. Dessutom kan en större andel män tänka sig att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen. Kvinnorna är mer intresserade av att resa utomlands som pensionärer än vad männen är.

– För många kan det bli kärvt att förverkliga sina drömmar. Det gäller att skaffa sig en ekonomisk plattform som drömmar kan vila tryggt på. Men det kräver planering. Är du ung i dag är mitt råd att skaffa en bra utbildning, ett arbete med tjänstepension, spara regelbundet och dela på familjesysslorna, säger Lena Wallin.

Källa: Folksam