Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bostadspriserna svagt nedåt

Foto: Wikimedia

Den senaste tremånadersperioden har priserna på bostadsrätter i riket gått ner med 1 procent och villor med 2 procent. Mellan augusti och september har priserna på bostadsrätter i riket gått ner med 2 procent och villor med 1 procent.

– Vi kan konstatera en fortsatt svagt nedåtgående trend på priserna i stora delar av landet. Samtidigt kvarstår de regionala skillnaderna. Utbudet är fortsatt stort och affärerna tar längre tid. Den senaste tremånadersperioden har det gjorts i stort sett lika många villaaffärer som under samma period 2010, medan bostadsrättsaffärerna har minskat något, säger Peeter Pütsep, vd Svensk Fastighetsförmedling.

– Riksbankens räntebesked i september om oförändrad ränta och en nedjustering av räntebanan har sannolikt bromsat nedgången och haft en stabiliserande effekt på priserna. Det har också givit en förutsägbarhet för människors framtida räntekostnader. Flera viktiga osäkerhetsfaktorer från omvärlden kvarstår, men med den nedjusterade räntebanan bedömer vi att vi även framöver kommer att ha små prisförändringar om inget ytterligare dramatiskt inträffar i omvärlden, avslutar Peeter Pütsep.

Prisstatistik senaste månaden*, BOSTADSRÄTTER, september 2011
Statistiken baseras på försäljningen av 5 326 bostadsrätter under september 2011, jämfört med augusti 2011. Prisutvecklingen för bostadsrätter baseras på kr/m2(kronor per kvadratmeter).

Prisutveckling 1 månad Pris (kronor)
Riket – 2% 21 285
Centrala Stockholm – 1% 57 231
Storstockholm – 1% 34 016
Centrala Göteborg – 2% 35 627
Storgöteborg – 1% 24 554
Centrala Malmö + 2% 20 333
Stormalmö ± 0% 17 426

Prisstatistik senaste månaden*, VILLOR, september 2011

Statistiken baseras på försäljningen av 3 511 villor under september 2011, jämfört med augusti 2011. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet)

Prisutveckling 1 månad Pris (kronor)
Riket – 1% 2 154 000
Storstockholm – 1% 3 824 000
Storgöteborg + 1% 3 056 000
Stormalmö ± 0% 2 733 000

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, BOSTADSRÄTTER
Statistiken baseras på försäljningen av 13 870 bostadsrätter under juli 2011 – september 2011. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2011 – juni 2011 och tolvmånaderssiffran med juli 2010 – september 2010.

Utveckling 3 månader Utveckling 12 månader
Riket – 1% – 1%
Centrala Stockholm ± 0% + 4%
Storstockholm – 1% + 1%
Centrala Göteborg – 2% – 1%
Storgöteborg + 1% + 2%
Centrala Malmö – 4% – 2%
Stormalmö ± 0% – 3%

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, VILLOR

Statistiken baseras på försäljningen av 9 301 villor under juli 2011 – september 2011. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2011 – juni 2011 och tolvmånaderssiffran med juli 2010 – september 2010.

Utveckling 3 månader Utveckling 12 månader
Riket – 2% – 2%
Storstockholm – 3% – 1%
Storgöteborg – 3% – 1%
Stormalmö – 4% – 4%

Prisstatistik Fritidshus
Statistiken baseras på försäljningen av 5 154 fritidshus mellan oktober 2010 och september 2011. Medelpriset för ett fritidshus i riket var under denna period 1 371 000 kronor, vilket är en nedgång med -1 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.

Siffrorna för den senaste månaden är att betrakta som preliminära då en viss eftersläpning i inrapporteringen förekommer.

Källa: Cisionwire