Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny Europaportal: Tullens säkerhetsförfaranden med några få klick

 

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Europeiska kommissionen har lanserat den första fasen av en ny webbportal som ska hjälpa företagen att förstå och följa tullförfarandena för att importera och exportera varor till och från EU.

Portalen är en samlad ingång till relevant och praktisk information och innehåller animerade beskrivningar som förklarar varje steg i import-, export- och transitförfarandena.

Portalen ger också en översikt över den rättsliga ramen för förfarandena och innehåller information (t.ex. policy, databaser och hjälptjänster) hämtad från kommissionens och medlemsstaternas webbplatser.

Den första fasen av ”European Customs Information Portal” (ECIP) fokuserar på införandet av säkerhetsändringen till tullkodex, som trädde i kraft den 1 juli 2009. Tullportalen har utvecklats i samarbete med medlemsstaterna och gruppen för näringslivskontakter, och kommer i framtiden att utvidgas till att omfatta andra områden och erbjuda mer djupgående information om tullförfaranden.

— Det är självklart positivt om Europeiska kommissionen tillsammans med medlemsstaterna kan erbjuda en förbättrad information kring tullbestämmelserna för import och export. Det är många regler och procedurer att sätta sig in i, och den här portalen kan bli ett värdefullt verktyg för alla som bedriver handel med länder utanför EU, säger Niloo Lopez, sakkunnig på Tullverket med inriktning på certifiering av företag.

— Inte minst är det glädjande att säkerhets- och skyddsfrågorna är först ut i den här satsningen, eftersom de bestämmelserna har haft en ganska stor påverkan på näringslivet. Kan vi på det här viset både ge ytterligare tyngd åt säkerhetsfrågorna och ge vägledning åt företagen så är mycket vunnet, fortsätter hon.

Källa: Tullverket