Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nytt avtal med 3,0 procent i löneökning

Foto: Wikimedia

På måndagen sade IF Metalls förhandlingsdelegationer ja till nytt preliminärt avtal från och med den 1 februari 2012 till och med den 31 mars 2013, det vill säga i 14 månader. Lönerna ökas med 3,0 procent från och med den 1 februari 2012.

Räknat på snittlönen, cirka 24 300 kronor, för det största avtalsområdet Teknikavtalet innebär avtalet en löneökning på i genomsnitt 730 kronor. Avtalens lägsta löner samt ob- och skifttillägg ökas också med 3,0 procent.

– Vår bedömning är att avtalen ger förutsättningar för reallöneökningar under 2012 liksom att svensk industris konkurrenskraft bibehålls så att jobben inte äventyras, säger IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven.

IF Metalls avtalsråd, som är rådgivande till förbundsstyrelsen, kommer att behandla avtalsförslaget den 15 december. Avtalen berör 171 000 medlemmar inom Teknikavtalet, Stål- och metallavtalet, Gruvavtalet samt Industri- och Kemiavtalen.

Utbildning i stället för uppsägning

IF Metall och arbetsgivarna fortsätter att arbeta med ett förslag till system så att anställda ska behålla jobbet vid konjunkturnedgångar och i stället för uppsägning få utbildningsinsatser. Arbetet är långt framskridet och kontakter har förevarit med regeringskansliet. Ambitionen är att ett förslag ska vara klart senast under februari månads utgång 2012.

Rehabilitering och företagshälsovård

Parterna kommer att undersöka behovet av en praktisk vägledning för hur de lokala parterna kan arbeta systematiskt med arbetsanpassning och rehabilitering. Parterna anser även att det statliga stödet till företagshälsovård inte uppfyller målet att stimulera till tidiga insatser så att anställda snabbt ska kunna återgå till arbetet. En arbetsgrupp mellan parterna ska därför försöka enas om ett nytt förslag till bidragsmodell.

Avtalsförsäkringar

Till avtalen ska också läggas de förbättringar av avtalsförsäkringarna som LO och Svenskt Näringsliv kommit överens om.

Källa: IF Metall