Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Finansutskottet invänder mot tak för kapitaltäckning

EU-kommissionens förslag till förordning om kreditinstitut och värdepappersföretag strider mot subsidiaritetsprincipen, den så kallade närhetsprincipen. Det anser finansutskottet och föreslår därför att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU. Utskottet gjorde samma bedömning i oktober när man behandlade direktivet till förslaget.

EU-kommissionen har föreslagit ett direktiv och en förordning som tillsammans ska utgöra det regelverk som styr bankverksamhet och tillsynsregler för kreditinstitut och värdepappersföretag. Syftet är att få en mer enhetlig reglering inom EU och uppnå finansiell stabilitet.

Finansutskottet och riksdagen tog ställning till direktivet i oktober (se beslut om 2011/12:FiU17). Utskottet tar nu ställning till förordningen, som innehåller reglerna för kapitaltäckning och tillsyn.

Finansutskottet är positivt till kommissionens regleringsarbete med att skapa ett stabilare finansiellt system. Utskottet anser också att förslaget kan bidra till finansiell stabilitet på EU-nivå. Kommissionens förslag innehåller dock bestämmelser om absoluta krav på hur mycket kapital en bank eller ett institut måste ha vid varje tidpunkt. Medlemsländerna ska enligt förslaget inte få lagstifta om högre krav. Finansutskottet vill i stället ha minimikrav som innebär att varje EU-land ska få höja nivåerna om det behövs för att säkra landets finansiella stabilitet. Därför föreslår ett enigt finansutskott, genom en så kallad subsidiaritetsinvändning, att riksdagen avger ett motiverat yttrande om att kommissionen ändrar förslaget.

Prövning av subsidiaritetsprincipen
Riksdagen får sedan 2009, liksom övriga nationella parlament inom EU, granska vissa utkast till EU-förslag utifrån subsidiaritetsprincipen.

Planerad dag för debatt och beslut: Tisdagen den 20 december. Debatt och beslut sänds via webb-tv.

Källa: Riksdagen.