Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny energiskatt på elhandel 1 januari 2012

Regeringen har beslutat om energiskattenivåerna för 2012. Det handlar om höjningar för de flesta hushållskunder inom Sverige med 0,7 öre till 29 öre per kilowattimme. Nytt är också att fartyg kan utnyttja lågbeskattat el i hamn, vilket har miljöfördelar.

Indexuppräkningen ger följande skattesatser för el från den 1 januari år 2012:

0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt, Detta gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik.
19,2 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi. Höjningen blir 0,5 öre per kWh.
29,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall. Det innebär att skattesatserna för de flesta hushållen inom Sverige höjs med 0,7 öre per kWh.

Källa: Svensk Energi och Skånska Energi AB.