Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR: Sänkt moms skapar nya jobb

Foto: Wikimedia

Sveriges Radio har frågat 200 restaurangföretag hur de tänker hantera momssänkningen som slår igenom vid årsskiftet. Hälften uppger att de inte tänker priserna. Vad som inte framgår i inslaget är att 80 procent uppgav att de tänkte använda momssänkningen till att nyanställa personal.

-Momssänkningen är en jobbreform och prissänkningar är bara ett verktyg för att uppnå det slutliga målet – nya jobb, säger Eva Östling Ollén, VD på SHR.

Sveriges radio har låtit sina lokalredaktioner fråga 200 restaurangföretag hur de tänker hantera momssänkningen. Resultatet visar att en tredjedel tänker sänka priset direkt vid årsskiftet, övriga vill avvakta eller kommer inte sänka priset alls. Enligt uppgifter från Sveriges Radio till SHR uppgav dock 80 procent att de tänker nyanställa i stället. Sveriges Radio väljer dock att inte redovisa den senare siffran med motiveringen att det inte är en vetenskaplig undersökning man genomfört och att siffran inte är statistiskt säkerställd.

Eva Östling Ollén ställer sig något frågande till Sveriges Radios sätt att redovisa enkätsvaren och undrar varför det går bra att redovisa vad krögarna svarar om prissänkningar, men inte vad de säger om nyanställningar.

– Det viktiga är att även den här undersökningen – vetenskaplig eller inte – bekräftar att momssänkningen skapar nya jobb, säger Eva Östling Ollén.

Källa: SHR