Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Svante Borg, Försäkringsdirektör på Försäkringskassan, intervjuas om kriminalitet inom personlig assistans

Foto: Wikimedia

Utredningar inleds nu mot drygt tjugo assistansbolag där Försäkringskassan förväntar sig att hitta omfattande organiserad brottslighet. Samtidigt vill Svante Borg som har ansvar för frågan tona ner tidigare uppskattningar av omfattningen av felaktiga utbetalningar.
Han vill även se att brukare ges möjlighet att ta mer ansvar för sin assistans och ser inte kontroll av enskilda assistanstimmar som effektiv mot den organiserade brottsligheten.

Fråga för regionala och nationella brottsbekämpningsråd

I Halland har hittills tre ärenden lett till fällande domar för grovt bidragsbrott. Därefter har samma arbetsmetod tillämpats i hela landet vilket lett till fler domar och den 15 december meddelade Försäkringskassan på en presskonferens att utredningar nu initierats mot drygt 20 assistansbolag, med över 800 kunder och 2500 assistenter.
Brottsligheten bland assistansföretag har prioriterats så pass att den behandlas i regionala och nationella underrättelsecentra för organiserad brottslighet. Här samarbetar Försäkringskassan med Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Polisen, Tullen och Kriminalvården.

Tidigare siffror troligen överskattade

Enligt Svante Borg, Försäkringsdirektör och ansvarig för utredningarna av kriminalitet är det oklart hur mycket pengar som försvinner. Försäkringskassan har tidigare gjort uppskattningenatt 10 procent av assistansersättningen betalas ut felaktigt varav sex procent skulle bero på avsiktliga fel från den sökande. Av 23 miljarder som betalades ut 2010 skulle då 1,4 miljarder bero på medvetet fusk. Svante Borg säger nu att beräkningen är mycket osäker och i den summan räknas det även in utbetalningar där en anordnare begår ett brott men där assistansersättning ska betalas ut i vilket fall som helst.

Källa: Assistanskoll

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans