Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Skatteverket följer upp sänkningen av restaurangmomsen

Foto: Wikimedia

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att granska restaurang- och cateringbranschen för att se hur sänkningen av restaurangmomsen påverkar momsfusk och andra skattefel.

Den 1 januari 2012 sänks momssatsen för restaurang- och cateringtjänster från 25 procent till 12 procent. Därmed hamnar det på samma nivå som momsen för livsmedel och mat som köps för avhämtning.

– De flesta restauranger vill göra rätt för sig och betalar skatt på ett korrekt sätt. Men när några fuskar med skatten så snedvrids konkurrensen och det gör det svårare för seriösa företag att klara sig och göra en vinst på sin verksamhet, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket.

Uppdraget från regeringen är att granska effekterna av momssänkningen när det gäller fusk med moms och annat skatteundandragande inom restaurang- och cateringbranschen.

Parallellt har Skatteverket i flera år haft en granskning av kontanthandeln där bland annat restaurangbranschen ingår.

– Vi har sett att restauranger ibland slår in avhämtningsmoms, 12 procent, för mat som äts på restaurangerna när det borde vara 25 procents moms. Den problematiken försvinner och det är bra att det blir enhetligt för då blir det lättare för restaurangerna att göra rätt. Samtidigt försvinner inte problemen helt eftersom till exempel alkohol även fortsättningsvis har 25 procents moms, säger Conny Svensson, nationell samordnare för Skatteverkets granskning av kontanthandeln.

I uppdraget från regeringen ingår även att följa upp och uppskatta hur storleken på det så kallade skattefelet påverkas av sänkningen av restaurangmomsen. Skattefelet är skillnaden mellan den skatt som kommer in och den skatt som borde komma in givet den lagstiftning som finns.

Effekter av införandet av personalliggare och kassaregister ska också beaktas i analysen. Uppdraget ska redovisas den 1 januari 2014.

Källa: Skatteverket