Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

PA Resources avyttrar andelar i två små tunisiska oljefält

PA Resources har tecknat avtal om avyttring av sina ägarandelar i de två oljeproducerande fälten Ezzaouia och El Bibane i Tunisien för 4,0 MUSD (motsvarande cirka 27,5 MSEK).

Olje- och gaskoncernen PA Resources har beslutat att avyttra sina 13,6 procents ägarandel i Ezzaouiafältet och 23,9 procents ägarandel i El Bibanefältet, båda belägna i Tunisien, för 4,0 MUSD (före slutjusteringar). Tillgångarna förvärvas av Candax Energy Inc., vars dotterbolag är delägare och operatör i båda fälten. Transaktionen träder i kraft den 1 januari 2012 och är föremål för godkännande av partners och den tunisiska staten.

De två fälten bidrog netto med cirka 100 fat olja per dag i produktion baserat på licensandel till PA Resources i slutet av 2011. PA Resources andel av bevisade och sannolika reserver (2P) på fälten var cirka 0,5 miljoner fat oljeekvivalenter per den 31 december 2010.

– Försäljningen av PA Resources andelar i dessa två små fält, där vi inte är operatör, är en del av det pågående arbetet med att fokusera på våra viktigaste fält och licenser, säger Bo Askvik, VD och koncernchef på PA Resources.

Källa: PA Resources AB.