Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

LRF startar nytt vindkraftskooperativ – Företagskraft

LRF arbetar för att medlemmarna ska driva utvecklingen på den förnyelsebara energimarknaden. Som en del i det har nu LRF:s styrelse beslutat att starta ett vindkraftskooperativ – Företagskraft ekonomisk förening.

– LRF vill ge de av sina medlemmar som driver företag en möjlighet att både prissäkra och klimatsäkra sin egen elkonsumtion. Vi gör det i form av en ekonomisk förening där medlemmarna själva kan välja att gå med i konceptet. LRF är med och initierar vindkraftskooperativet men ska sedan lämna plats för andra att ta vid, säger LRFs vd och koncernchef Anders Källström.

Att LRF startar vindkraftskooperativet är en del av förverkligandet av LRFs energistrategi. Uppdraget att bilda föreningen och ta fram konceptet har gått till LRF Konsult som är ett helägt konsultbolag till LRF.

– Det som skiljer Företagskraft från de vindkraftskooperativ som redan finns på marknaden är att det enbart är öppet för rörelsedrivande LRF-medlemmar och att föreningen kommer belåna en del av investeringen vilket gör att insatsen för medlemmen blir lägre. LRF Konsult arbetar nu med bildandet av föreningen och med att ta fram beslutsunderlag till den interimsstyrelse som kommer att utses. Ett konkret erbjudande beräknas komma ut under de närmaste månaderna på LRF och LRF Konsults hemsidor, säger Jonas Rosman, chefsekonom LRF Konsult.

Samarbetspartner till Företagskraft blir O2 Vind AB som har 20 år i vindkraftsbranschen och erfarenhet av vindkraftskooperativ sedan tidigare. O2 Vind AB kommer att sköta drift och elhandeln mellan föreningen och medlemmarna.

Källa: LRF.