Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nytt amerikanskt regelverk sätter press på svenska finansbolag

Med drygt ett år kvar till att det nya amerikanska regelverket FATCA börjar gälla är det få svenska finansbolag som börjat omställningsarbetet. Enligt en rapport från PwC säger mer än 40 procent att de saknar kännedom om reglerna och 36 procent förväntar sig undantag eller att på annat sätt inte omfattas. För de som väntar för länge eller inte anpassar organisationen i tid väntar kännbara ekonomiska konsekvenser.

Det nya regelverket FATCA kräver att finansiella institutioner rapporterar information som rör amerikanska kontohavare till amerikanska skatteverket (IRS). Syftet från den amerikanska myndighetens sida är inte primärt skatteindrivning utan att kartlägga innehav och transaktioner hos amerikanska medborgare och andra som är skatteskyldiga i USA. En omställning som kräver nya administrativa rutiner för svenska banker, fondbolag, försäkringsinstitut, förmögenhetsförvaltare, pensionsförsäkrings- och värdepappersbolag.

Undersökningen visar att det råder stor osäkerhet i branschen kring vad som ska göras innan slutdatumet. Många av de svenska finansbolagen har också svårt att bedöma vilken effekt FATCA kommer att få på IT-system, arbetsprocesser, personal och investeringar. En tredjedel av respondenterna svarar att reglerna förmodligen får liten påverkan på organisationen. Endast 16 procent menar att regelverket har hög prioritet i organisationen.

– Det är bitvis oroväckande att arbetet inte kommit längre. FATCA är ett omfattande regelverk som kräver många nya administrativa rutiner och det handlar inte bara om att identifiera amerikanska kunder och konton, vilket många tror. Det innebär även att följa kundernas transaktionsled för att utvärdera vilka betalningar som faktiskt faller under FATCA-reglerna. Här krävs ett samarbete mellan banker och övriga finansbolag, så anpassningen spänner över verksamhetsgränserna och blir mer komplex än vad många förutser, kommenterar Stefan Carlsson, ansvarig för FATCA på PwC Sverige.

Nästan 40 procent av respondenterna säger sig dock ha startat någon form av FATCA-projekt för att påbörja omställningen. Majoriteten av dessa projekt är enbart i uppstartsfasen, endast fem procent har kommit så långt att det fått effekt i organisationen. Ändå tror hälften av respondenterna att arbetet blir gjort inom utsatta tidsramar. För de finansbolag som omfattas av regelverket men inte implementerar i tid utgår en källskatt på 30 procent på all amerikansk kapitalavkastning och bruttoförsäljningsintäkt från amerikanska aktier och värdepapper.

– Finansbranschen står inför en rad utmaningar. Flera regelverk kräver organisationernas uppmärksamhet och än så länge har de större förändringsprocesserna som Basel III och Solvens II förtur. Nästan två av fem bolag medger att FATCA hamnar längre ner på agendan. Det här kan få stora konsekvenser på sikt, FATCA är det enda regelverket där det blir ekonomisk kännbart att inte hålla deadline, avslutar Stefan Carlsson.

Om undersökningen:
Undersökningen omfattar intervjuer med chefer från 88 finansiella institut och genomfördes under perioden november-december 2011. Respondenterna är i första hand complianceansvariga, skattechefer eller finanschefer från banker, försäkringsbolag, fondbolag, förmögenhetsförvaltare, pensionsförsäkrings- och värdepappersbolag. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur långt branschen har kommit i omställningsarbetet med FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) och vilka utmaningar som väntar framöver.

Källa: Cisionwire