Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Underkänt för kreditgivare på nätet

En ny rapport från EU-kommissionen visar att många kreditgivningsbolag på internet slarvar med viktig information.

I en omfattande granskning av över 500 webbplatser inom hela EU fick inte mindre än 70 procent av kreditgivningsbolagen anmärkning för bristande information till konsumenterna. Bland annat saknades standardinformation i marknadsföringen, viktiga uppgifter hade utelämnats och kostnaderna för krediterna presenterades på ett vilseledande sätt.

I granskningen ingick 27 medlemsstater, samt även Norge och Island. Syftet var att följa upp efterlevnaden av det nya konsumentkreditdirektivet som ska göra det lättare för konsumenterna att jämföra och förstå olika låneerbjudanden.

Nu återstår för tillsynsmyndigheterna i respektive land att förmå bolagen att ändra sin marknadsföring i enligt med gällande lagstiftning.

I Sverige är det Konsumentverket som är tillsynsmyndighet och Konsumentverket har även deltagit i granskningen.

Källa: Konsumentverket