Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Amerikanska luftfartsverket väljer Saab Sensis för flygplatsövervakningsprogrammet ASSC

Los Angeles flygplats Foto: Wikimedia

Saab Sensis Corporation, ett amerikanskt dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget Saab, har valts ut av det amerikanska luftfartsverket (FAA) för flygplatsövervakningsprogrammet ASSC (Airport Surface Surveillance Capability). FAA har initialt finansierat MSEK 34 (MUSD 5) av ett femårigt avtal på MSEK 370 (MUSD 54). Ytterligare optioner på leveranser, efter de fem åren, värderas till MSEK 442 (MUSD 65), vilket ger ett totalt kontraktsvärde på MSEK 825 (MUSD 119).

ASSC är ett femårigt program som syftar till att ge ökad situationsuppfattning på marken och avancerad förvarning om eventuella intrång på landningsbanorna för ökad säkerhet och effektivitet på nio flygplatser i USA, inklusive optioner på ytterligare platser. Varje ASSC-installation kommer att innehålla Saab Sensis programvara för multilateration, programvara för upptäckt och förvarning vid logiska säkerhetskonflikter, arbetsstationer för flygledare och funktioner för inspelning och uppspelning. ASSC kommer att bearbeta ADS-B-data (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast) tillsammans med data från andra källsensorer för att ge en sammanslagen överblick över flygplatsens landnings- och taxibanor. Dessutom möjliggör den flexibla systemarkitekturen hos ASSC framtida förbättringar av flygplatsernas marksäkerhet, bland annat genom statuslampor för landningsbanorna, dvs. RWSL (Runway Status Lights), samt distribution av markförflyttningsdata vid flygplatsen till andra godkända system och användare.

FAA har uppgett att följande flygplatser ska förses med ASSC: Ted Stevens Anchorage International Airport (Alaska), Andrews Air Force Base (Maryland), Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (Kentucky), Cleveland Hopkins Airport (Ohio), Kansas City International Airport (Missouri), Louis Armstrong New Orleans International Airport (Louisiana), Pittsburgh International Airport (Pennsylvania), Portland International Airport (Oregon) och San Francisco International Airport (Kalifornien).

– Via ASSC kan Saab Sensis utnyttja sitt framgångsrika ASDE-X-program och goda samarbete med FAA för att förbättra marksäkerheten vid ytterligare nio amerikanska flygplatser. Systemet använder teknik som redan har certifierats för användning i National Airspace System, vilket ger en både effektiv och kostnadseffektiv lösning, säger Ken Kaminski, Vice President och General Manager för Saab Sensis. Det här programmet stärker ytterligare Saab Sensis världsledande ställning inom avancerade lednings- och kontrollsystem för markförflyttningar, upptäckt och varning vid markkonflikter med fler än 50 anläggningar installerade världen runt.

Saab Sensis har installerat ASDE-X (Airport Surface Detection Equipment, Model X), FAA:s viktigaste system för situationsuppfattning på landningsbanor, vid 35 större amerikanska flygplatser. Företaget är dessutom huvudentreprenör för RWSL-programmet med kontrakt för 23 flygplatser. Saab Sensis deltar även i FAA:s Low Cost Ground Surveillance-program. Internationellt har företaget installerat eller håller på att installera avancerade lednings- och kontrollsystem för markförflyttning vid nio flygplatser och markmultilateration vid ytterligare 18.

Saab Sensis Corporation förser försvars- och flygmarknaderna med avancerad sensorteknik och nästa generations lösningar för radar, automation, modellering och simulering. Företaget tillhandahåller service åt militära kunder, civilflyg, flygplatser och flygbolag i fler än 35 länder på sex kontinenter.

Källa: Saab