Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

12 miljoner kronor till konsumentorganisationer

Foto: Wikimedia

Konsumentverket beviljar i år totalt 12 miljoner kronor i statligt stöd till konsumentorganisationer. Pengarna fördelas i form av organisationsstöd, verksamhetsstöd och projektstöd.

Konsumentverket har regeringens uppdrag att lämna statligt stöd till organisationer inom konsumentområdet.

Organisationsstöd beviljas till organisationer vars huvudsakliga syfte är att tillvarata svenska konsumenters intressen, nationellt eller internationellt.

Verksamhetsstöd kan sökas av en organisation som bedriver verksamhet som syftar till att stärka svenska konsumenters inflytande på marknader i Sverige, inom EU och andra internationella forum.

Projektstöd har i år beviljats organisationer som vill bedriva projekt som har till syfte att ta tillvara konsumenternas intressen, bidra till ökad kunskap inom konsumentområdet och som ger konsumenterna bättre förutsättningar att göra aktiva val. Endast projekt inom årets prioriterade områden har beviljats stöd. Det vill säga, projekt som rör hållbar konsumtion, konsumenträtt och säkra tjänster. Av särskilt intresse har ansökningar som fokuserar på barn och ungdomar varit.

Av totalt 83 ansökningar har Konsumentverket valt ut 27 som får dela på de 12 miljonerna. Till höger finns länkar till sammanfattningar av de beviljade ansökningarna för de olika stödtyperna.

Källa: Konsumentverket