Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sida och Världsbanksgruppen driver ungdomsarbetslöshetsfrågan i Davos

Under World Economic Forum startar Sida och Världsbankens privatsektororgan IFC ett internationellt samarbete för att minska den rekordhöga ungdomsarbetslösheten. Organisationerna kommer inte bara att driva frågorna om ungdomsarbetslöshet i Davos utan bildar även en global allians med Tunisien och Kambodja som pilotländer. Den nya satsningen ska föra samman regeringar, näringsliv och ungdomsorganisationer och skapa sysselsättning för unga.

I dag står oacceptabelt många unga människor i världen utan arbete. Vi ser det som en av vår tids viktigaste frågor. Arbetslöshet är inte bara en tragedi på ett personligt plan utan ger också till stora samhällskostnader och kan leda till utanförskap och konflikt, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Enligt FN-organet ILO är idag 75 miljoner unga mellan 15 och 24 år unga utan formella arbeten. Det är två-tre gånger så många jämfört med arbetslösheten hos vuxna och en av de högsta nivåerna någonsin. Miljontals fler är dessutom hänvisade till den informella sektorn.

Årets möte i Davos har temat ”globala risker”. Lars Thunell, vd för International Finance Corporation, och Charlotte Petri Gornitzka kommer som ordförande och viceordförande för World Economic Forums särskilda råd för arbetet mot ungdomsarbetslöshet föra samman nyckelaktörer för att tillsammans hitta nya lösningar för att fler unga ska får rätt utbildning och kunna ta steget in i arbetslivet.

-Ny teknologi, ökad globalisering och arbetskraftsvandring har kraftigt minskat behovet av arbetskraft utan grundutbildning. Ett av de stora hindren för ungas sysselsättning är glappet mellan arbetsmarknadens behov och ungas kunskaper och färdigheter. Näringslivets drivkraft behövs om vi ska kunna minska det glappet, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Satsningen börjar i Tunisien och Kambodja – två länder som själva identifierat vikten av problemet. Arbetet har börjat med att identifiera de relevanta aktörerna för att sedan föra samman de som kan driva en verklig förändring av utbildningssystem, arbetsmarknad och gemensamt genomföra reformer som kan skapa system där utbildningssektorn matchar näringslivets och arbetsmarknadens behov.

Källa: Sida