Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Energimarknadsinspektionen: Avbrott på en fas räcker för att elkunder ska få ersättning

Vissa elnätsföretag har efter de senaste stormarna valt att endast betala ut avbrottsersättning om alla faser i en fastighets elsystem varit drabbade av avbrott. Denna tolkning av bestämmelserna om avbrottsersättning är enligt Energimarknadsinspektionen (EI) felaktig. Avbrott på en fas ska räcka för att få ersättning.

Företagens tolkning har inneburit att elkunder inte fått avbrottsersättning trots att elöverföringen avbrutits helt i en eller flera faser. EI anser att denna tolkning strider mot syftet med reglerna om avbrottsersättning eftersom väsentliga funktioner hos elkunderna ofta kräver tre faser för att fungera. Det gäller bland annat pumpar för dricksvatten, värmepumpar, elspis och andra vitvaror. Även belysning och andra apparater kan sluta fungera.

Energimarknadsinspektionen har inte någon tillsyn över bestämmelserna om avbrottsersättning och kan därför inte vidta några åtgärder i enskilda fall.
I en skrivelse till regeringen föreslår EI därför att det ska införas en ny bestämmelse i ellagen som definierar vad ett avbrott är. Enligt denna definition ska elkunder som har avbrott på en fas ha rätt till avbrottsersättning.

Källa: Energimarknadsinspektionen