Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sverige nekar EU-kommissionen ansvarsfrihet

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso kan få det hett om öronen om kommissionen inte få ansvarsfrihet för 2010. Foto: Evgenia Levin

 

Sverige ger inte EU-kommissionen ansvarsfrihet för budgeten 2010 – helt oacceptabelt att felen ökat, menar Anders Borg (M).

I Europeiska revisionsrättens årliga rapport över hur EU-kommissionen genomför unionens budget har antalet fel i framförallt regionalstöden ökat under 2010. Inte acceptabelt tycker Sverige, Nederländerna och Storbritannien som på tisdagen valde att rösta nej till ansvarsfrihet för EU-kommissionen.

– Det är helt oacceptabelt att vi har en ekonomisk kris med allt hårdare diskussioner kring offentliga finanser och att det då i EU-budgeten finns så pass betydande fel, sade den svenske finansministern Anders Borg (M) efter att ha träffat sina kollegor i Bryssel på tisdagen.

Trots att det bara är tre av 27 medlemsländer som röstade emot att EU-kommissionen ska få ansvarsfrihet tror Anders Borg att det kan få effekt.

– Det bör leda till att kommissionen skärper sina ansträngningar, sade den svenske finansministern.

Under föregående år har tendensen varit att antalet fel i EU:s olika stödprogram minskat, men under 2010 blev de alltså fler. En stor del av ansvaret för att allt ska bli rätt vilar på medlemsländerna som tar emot EU-stöd. I revisionsrättens senaste rapport offentliggjordes för första gången vilka medlemsländer det är som inte har koll på siffrorna.

De tre länder som gör flest fel när det gäller EU:s regionalstöd är Spanien (31 procent), Italien (18 procent) och Storbritannien (10 procent). Trots detta röstade Storbritannien alltså nej till att ge kommissionen ansvarsfrihet.

– Det är viktigt att Storbritannien gör stora ansträngningar för att minska felen precis som vi har gjort, sade Anders Borg till Europaportalen.

– En betydande del av ansvaret ligger på medlemsländerna, men det är upp till EU-kommissionen att fortsätta jobba med att stärka systemen och att driva på medlemsstaterna så att man kan undvika detta, sade Anders Borg som tror att fler länder kommer att ansluta sig om tendensen fortsätter.

För att medlemsländerna ska kunna neka kommissionen ansvarsfrihet krävs att minst hälften av dem röstar för det och att de kan få ihop sammanlagt 255 av totalt 345 röster i ministerrådet.

Christofer Fjellner (M) som för Europaparlamentets räkning granskar EU-kommissionens genomförande av budgeten för 2010 är också kritisk till att antalet fel ökat.

– Antingen har kommissionen inte verktygen för att lösa problemen eller så har de dem och använder dem inte, sade Christofer Fjellner.

Han tror inte att EU-parlamentet kommer att neka EU-kommissionen ansvarsfrihet men att den kan skjutas upp tills acceptabla åtgärder för att komma till rätta med problemen presenteras av kommissionen.

– Jag kan inte stoppa utbetalningarna men jag kan se till att det smärtar att göra fel, sade Christofer Fjellner.

Den 6 mars röstar budgetutskottet i EU-parlamentet i frågan. I maj ska hela EU-parlamentet ta ställning till huruvida kommissionen får ansvarsfrihet för budgeten 2010.

1999 nekade Europaparlamentet ansvarsfrihet för EU-kommissionen. Men då hann hela kommissionen under ledning av Jacques Santer avgå till följd av anklagelser om maktmissbruk och korruption och innan processen med den uteblivna ansvarsfriheten kunde gå vidare.

Källa: Europaportalen