Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Pensionerna kan gå mera i takt med inkomstutvecklingen

I en rapport till regeringen analyserar Pensionsmyndigheten beräkningsreglerna för inkomstpensionen. Konstruktionen av inkomstindex och reglerna för balanseringen kan förbättras, men för 2010-2011 hade alternativa sätt att räkna inte inneburit högre pensioner.

Pensionsmyndigheten har i dag lämnat till regeringen och pensionsgruppen sin rapport om olika beräkningsregler i inkomstpensionssystemet. Enligt uppdraget som regeringen gav i juni ska vi utvärdera inkomstindex, beräkningsregler som ingår i balanstalet samt delningstalen. Utvärderingen ska innehålla en analys av indexeringens och balanseringens funktion hittills och effekter för pensionssystemet, pensionärer och pensionssparare. Däremot ska inga förslag lämnas.

Rapporten bifogas detta pressutskick och finns även här: www.pensionsmyndigheten.se/BerakningsreglerInkomstpensionen2012.html

Rapporten konstaterar att den kraftiga balanseringen 2010 och 2011 har flera orsaker. Balanseringen beror på att skulderna i systemet ökat mer än systemets tillgångar, så pass mycket mer att det överskott mellan tillgångar och skulder som fanns inledningsvis vänts i ett underskott. En bidragande orsak till balanseringen är att inkomstindex, som påverkar hur pensionsskulden växer, anpassar sig till pensionsavgifternas utveckling med ett par års fördröjning.

– Det ska påpekas att pensionerna inte hade varit högre i dag utan denna fördröjningseffekt eller eftersläpning av inkomstindex. Däremot hade pensionerna utvecklats mer i takt med den allmänna inkomstutvecklingen och balanseringen hade varit mindre omfattande. Det hade gett tydligare information om orsakerna till pensionernas utveckling. För pensionssystemet har det ekonomisk betydelse att anpassningen sker via inkomstindex och inte via balanstalet, säger Gudrun Ehnsson, enhetschef på Pensionsmyndigheten.

Källa: