Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fler yngre än äldre kan tänka sig att arbeta längre

Fler yngre än äldre kan tänka sig att arbeta längre än 65 år om det ger högre pension. Men runt 60 procent av alla som svarade i undersökningen vill sluta arbeta innan de fyllt 65 år. Det visar en färsk undersökning som Länsförsäkringar har låtit göra.

Nära hälften av 25 till 39-åringarna kan tänka sig att jobba efter 65 år men enbart en tredjedel av 61 till 64-åringarna känner så. De flesta av dem som kan tänka sig att arbeta längre om de ger mer i pension sätter maxgränsen till 67 år.

En stor andel säger helt nej till att arbeta längre än till 65 år men det är stora skillnader mellan åldersgrupperna. Medan 33 procent av dem mellan 25 och 39 år säger nej till att arbeta längre, är det hela 56 procent i gruppen 61 och 64 år som inte kan tänka sig det även om det ger mer i plånboken. Skillnaden mellan män och kvinnor är inte stor men något fler män kan tänka sig att arbeta till 70 år och längre.

– Förutom den sociala delen som arbete ger, så finns det ekonomiska morötter att fortsätta arbeta även högre upp i åren och det blir mer tydligt när pensionen närmar sig. Pensionsinkomsten blir lägre med dagens regler när hela livets inkomster räknas, mot tidigare när pensionen grundades på de 15 bästa inkomståren. Jobbskatteavdraget som är högre efter 65 år, gör det dessutom mer lönsamt att fortsätta arbeta, säger Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

En av fyra gör ingenting idag för att förstärka sin ekonomi som pensionär. Men personer mellan 40-54 år är de som verkar planera mest för att förstärka ekonomin inför pensionen. De spara mer än andra åldersgrupper och tror även att bostaden kommer att öka i värde i högre grad än andra.

– Vi lever och är friska allt högre upp i åldrarna vilket bådar gott för ett innehållsrikt liv även efter pensionen. Det är därför bra att även planera sin ekonomi och tänka långsiktigt för att kunna vara mer flexibel i både i val av pensionsålder och vad man vill sysselsätta sig med efter yrkeslivet. Amortering på bolån och ett långsiktigt sparande med sikte på att stärka ekonomin i framtiden är en bra kombination, fortsätter Elisabeth Hedmark.

Topplista: Vad tror du att du kommer att sysselsätta dig med när du går i pension?

 1. Umgås med barn och barnbarn, 54 procent
  Resa mycket, 54 procent
 2. Hobby, 52 procent
 3. Vila, 35 procent
 4. Vara i fritidshuset eller på sjön, 23 procent
 5. Jobba ideellt, 22 procent
 6. Leva som idag, 20 procent
 7. Sporta, 19 procent
 8. Flytta utomlands, 14 procent
 9. Jobba, 11 procent

Källa: Länsförsäkringar