Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Få ägarlägenheter i nyproduktion

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Av de 14 527 nybyggda lägenheter i flerbostadshus som färdigställdes förra året var det endast sex lägenheter som hade upplåtelseformen äganderätt.

Den 1 maj 2009 infördes regler om så kallade ägarlägenheter. I denna statistik redovisas dessa som lägenheter i flerbostadshus med upplåtelseformen äganderätt. Av de 14 527 nybyggda lägenheterna i flerbostadshus var det sex lägenheter som färdigställdes med denna upplåtelseform. Samtliga byggdes i Västra Götalands län.

Bostadsbyggandet minskar – störst är minskningen av antalet lägenheter i småhus

År 2009 färdigställdes totalt 22 900 lägenheter i nybyggda hus. Av dessa var 8 373 i småhus och 14 527 i flerbostadshus.  Det är en minskning med 28 procent jämfört med året innan, då 32 021 lägenheter färdigställdes. Antalet färdigställda lägenheter i småhus minskade med 31 procent och flerbostadshus med 27 procent jämfört med år 2008.

Ökning av nybyggda lägenheter med offentliga ägare

Tillsammans med de allmännyttiga företagen äger stat, landsting och kommun 26 procent av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus som färdigställts under 2009. Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshusen minskade för samtliga ägarkategorier utom stat, landsting och kommun. Lägenhetsbyggandet i denna ägarkategori ökade med 15 procent jämfört med 2008.  Som andel av det totala antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus svarade dessa för tre procent år 2009 och två procent år 2008.

Fler nybyggda bostadsrätter än hyresrätter

Mer än hälften av lägenheterna i nybyggda flerbostadshus är bostadsrätter. Under 2009 färdigställdes totalt 7 723 bostadsrätter, vilket motsvarar 53 procent av nybyggandet. Det kan jämföras med 1995 då en av tio nybyggda lägenheter i flerbostadshus var bostadsrätt.

Äganderätt förblir den dominerande upplåtelseformen i nybyggda småhus. För 2009 var andelen äganderätter 94 procent.

Källa: scb