Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Den 8 mars erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 månader)

 Riksbanken beslöt den 20 oktober 2008 att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari 2009 meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider.

 

Den 53:e krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom auktioner den 8 mars om 25 miljarder kronor i 3-månadersauktionen. Lånens löptid är 84 dagar och förfaller därmed den 2 juni 2010. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,30 procentenheter i 3-månadersauktionen.

Källa:Riksbank