Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Framgångsrik ECMO-enhet byggs ut

 

Foto: karolinska.se Flygbild över entrén på Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Karolinska Universitetssjukhusets ledning har beslutat att ECMO-enheten ska byggas ut och från början av nästa år omfatta sex ordinarie vårdplatser, mot dagens två.

ECMO står för Extracorporeal membrane oxygenation och innebär att lungorna (ibland också hjärtat) kopplas ur och blodet istället syresätts utanför kroppen. På ECMO-enheten behandlas patienter med en tillfällig svikt i lungor och/eller hjärta där annan intensivvård inte är tillräcklig. Anledningen till att hjärta och lungor sviktar kan till exempel vara en svår lunginflammation, blodförgiftning, eller hos nyfödda mekoniumaspiration eller diafragmabråck.

Syftet med ECMO-behandlingen är att lungorna och/eller hjärtat skall få vila och läka. Behandlingstiden varierar mellan några dagar upp till månader. Under ECMO-behandlingen är man oftast inte nedsövd, utan patienten kan kommunicera med omgivningen.

ECMO-enhetens vårdarbete var mycket framgångsrikt under den stora influensaepidemin. Thoraxkliniken-IVA och ECMO samverkade tvärprofessionellt under fyra månader. Under denna tid behandlades 14 vuxna patienter med H1N1 och alla dessa överlevde ECMO-behandlingen.
Internationellt finns 80 vuxna patienter med H1N1 rapporterade, med 61 procents överlevnad.

Karolinskas ECMO-enhet är ensamt i Europa om att också kunna transportera patienter under pågående behandling. Enheten ingår i Barnanestesikliniken vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Källa: Karolinska