Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Helsingborgs prioriterar kvinnliga brandmän

Foto: Wikimedia

Av tradition är brandförsvaret en manlig homogen arbetsplats. Därför har räddningstjänsten i Helsingborgs stad tagit initiativ till ett projekt, där målet är att bana väg för ett ökat antal kvinnliga brandmän.

– Att öka genusperspektivet är ett av tre prioriterade områden Helsingborgs brandförsvar. Vi vill skapa en arbetsplats som motsvarar bilden av samhället, för att bättre möte medborgarna, säger Thomas Finnborg (M) ordförande i räddningsutskottet.

– För att möjliggöra en rekrytering av kvinnliga brandmän skapas nu ett projekt under en treårsperiod, motsvarande två tjänster där kvinnliga brandmän ingår i ordinarie styrkor, berättar räddningschef Jörgen Hallberg. 

Helsingborgs stad och räddningstjänsten hoppas att projektet medför att genus- och mångfaldskunskapen inom brandförsvaret ökar och att fler kvinnor söker sig till och anställs av Helsingborgs brandförsvar

Källa: Helsingborg