Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sidachef i Skåne: ”Vi fortsätter driva jämställdhetsfrågor i motvind”

I helgen samlas 15 000 aktivister och politiker, kvinnor och män för att diskutera jämställdhet på Nordiskt Forum i Malmö. Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka är på plats för att bland annat presentera nya siffror på hur svenskarna genom biståndet bidragit till jämställdhet i världen.

– Vi vet av erfarenhet i Norden att jämställdhet ger tillväxt och välstånd – och en rättvisare fördelning av dessa. Vi vet att utbildning, stöd till kvinnoorganisationer och mäns engagemang är framgångsfaktorer för ett jämställdare samhälle, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Charlotte Petri Gornitzka presenterar idag en ny biståndsbarometer som visar att svenskarna under de senaste åren bidragit till att:

8,3 miljoner flickor har fått tillgång till utbildning,
1 miljon män fått utbildning om och möjlighet att engagera sig för ökad jämställdhet,
22 länder har tagit fram och antagit 99 nya lagar kring jämställdhet,
338 000 kvinnor har kunnat ta lån och 1 miljon har fått tillgång till andra finansiella tjänster,
12 miljoner tjejer och killar har fått sexualundervisning i skolan,
230 000 personer inom hälso- och rättssektor har fått utbildning om könsrelaterat våld.

En av de svenska huvudfrågorna inom biståndet är kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Saker som i Sverige och norden är självklarheter är i många andra delar av världen kontroversiella. Ofta handlar det om kvinnors och flickors kontroll och makt över sin kropp – som preventivmedel, säker abort, kunskap om hur kroppen fungerar och vilka rättigheter man har.

– Vi kommer att fortsätta att driva frågor om kvinnors rätt till sin egen kropp – även i motvind, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Varje år föds omkring 15 000 barn i Skåne och 99 procent av alla förlossningarna sker på sjukhus. De senaste trettio åren har det skett en halvering av mödradödligheten i världen, från runt 600 000 till runt 300 000 per år, men i de fattigaste länderna i världen är dödligheten på grund av graviditet och förlossning fortfarande förfärande hög. Att förlösas av en barnmorska är en av de bästa livförsäkringarna för kvinnor globalt.

I Skåne har alla ungdomar tillgång till sexualundervisning i skolan och gratis preventivmedel genom ungdomsmottagningar. Omkring 4 500 säkra aborter kan genomföras årligen inom sjukvården i regionen. I kontrast så lever över en fjärdedel av jordens befolkning i länder där abort är förbjudet och kvinnor därmed inte har rätt att ta detta beslut om sin egen kropp.

– Jag vill passa på att tacka skåningarna, som genom sitt bidrag genom skatten gjort det möjligt för nära 20 000 kvinnor runtom i världen att få en säker förlossning på institution och att över 9 000 säkra aborter kunnat genomföras.

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Källa: Sida.