Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stora regionala skillnader i sysselsättning bland utrikes födda

Foto: Wikimedia

Andelen sysselsatta bland utrikes födda varierar mellan olika delar av Sverige i betydligt större utsträckning än bland inrikes födda. I många regioner är skillnaden i andelen sysselsatta mellan inrikes och utrikes födda mer än 30 procentenheter.

Vimmerby, Söderhamn och Blekinge är exempel på regioner där skillnaden i sysselsättning är stor. I Pajala, Gällivare och Kiruna däremot är skillnaden i sysselsättning förhållandevis liten, runt 15 procentenheter.

I storstadsregionerna där många nyanlända invandrare bosatt sig var andelen sysselsatta 58 procent bland de utrikes födda och 82 procent bland de inrikes födda år 2008.

Nyanlända invandrare i Värnamo och Kiruna är sysselsatta i högre utsträckning än i övriga regioner

Utrikes födda med kort tid i Sverige, mindre än fem år, har låg sysselsättning. Det är stora skillnader i sysselsättning bland de med kort tid i Sverige i olika delar av landet. Kiruna (52 procent), Gällivare (48 procent) och Värnamo (47 procent) är regioner med en förhållandevis hög andel sysselsatta i denna grupp. Samtidigt är också sysselsättningen bland utrikes födda totalt sett som högst i dessa regioner. Andelen sysselsatta som bott kort tid i Sverige är något högre i Stockholm än i Göteborg och Malmö.

Sex av tio utrikes födda bor i storstäderna

Haparanda är den region med störst andel utrikes födda, närmare 40 procent. Då regionen gränsar till Finland kommer nästan alla utrikes födda i Haparanda från Finland. De flesta utrikes födda, sex av tio, bor dock i storstadsregionerna och en stor andel av dessa är från länder utanför Europa.

Det finns betydligt fler utrikes födda kvinnor än män i många mindre regioner med stort kvinnounderskott bland inrikes födda. I mindre regioner är det vanligt att många födda utanför Europa  kommer från Thailand.

Andelen sysselsatta 20-64 år i FA-regioner, år 2008

Källa: Databasen STATIV, SCB