Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny lag för estetiska injektioner – oseriösa aktörer rensas ut och patientsäkerheten stärks

Från den 1 juli införs en ny skönhetslag och endast legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och läkare får i framtiden göra fillers- och botoxinjektioner.

– Jag välkomnar den nya lagen, du ska känna dig trygg med att den som ger injektioner har rätt medicinsk kompetens, säger den legitimerade specialistsjuksköterskan Angelica Bauer, grundare till Bauer Clinic med kliniker i Stockholm och Linköping.

– Det har tidigare inte funnits en lag som reglerar estetiska injektionsbehandlingar och injektionsbranschen, vilket har inneburit att vem som helst utan medicinsk legitimation haft möjlighet att utföra injektioner efter bara en dags utbildning. Detta ställer höga krav på dig som kund att granska och ”välja rätt” person att vända dig till för din egen säkerhet. Den nya lagen är mycket välkommen, säger Angelica Bauer.

Riksdagen röstade den 5 maj igenom att Sverige från och med den 1 juli får en ny lag för både estetiska injektioner och kirurgi. De oseriösa aktörerna ska rensas ut och patientsäkerheten ska stärkas. Marknaden för skönhetsinjektioner och estetisk kirurgi har länge saknat reglering i Sverige.

Med estetiska injektionsbehandlingar avses behandlingar som syftar till att förändra eller bevara utseendet på en människa och den nya lagen ska reglera vem som får utföra estetiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Den nya lagen innebär också att en åldersgräns på 18 år införs och det är Inspektionen för vård och omsorg som ska utöva tillsyn över de verksamheter som utför behandlingar som omfattas av lagen. Skönhetsklinikerna ska betala en tillsynsavgift till myndigheten.

– Att arbeta med injektioner kräver utbildning och expertis, både inom medicinsk anatomi och estetik. Att kunna analysera och ge råd för vad som passar kunden är en konst i sig då vi är individer med helt olika förutsättningar och behov, säger Angelica Bauer.

Angelica Bauer är mycket tydlig med sina kunder att det är naturliga resultat med symmetri som eftersträvas och att detta görs av medicinskt högt utbildad personal, kvalitativa forskningsprodukter samt trygga och säkra behandlingar.

– Det händer ganska ofta att jag tackar nej till kunder som har en skev kroppsuppfattning eller som redan är för överbehandlade. Jag eftersträvar alltid ett naturligt resultat, säger Angelica Bauer.

Bauer Clinic etablerades 2014 i Linköping och 2018 öppnade hon sin andra klinik på Östermalm i Stockholm. Angelica Bauer driver och äger ensam sina kliniker och är specialistsjuksköterska inom intensivvård och ambulanssjukvård, som hon också arbetat inom i många år.

– Min utbildning och erfarenhet inom akutsjukvården är en tillgång i den här branschen, där jag vill vara tydlig med att jag faktiskt injicerar läkemedel i en kropp fylld av nerver och blodkärl. Jag måste veta exakt vad jag gör, och alltid vara beredd på att kunna ta hand om en kund på rätt sätt om något skulle hända. Det är jag som sjuksköterska som har det yttersta ansvaret för säkerheten och resultatet av behandlingen, säger Angelica Bauer.

Källa: Yearwood