Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Könssjukdomar, kondomförsäljning och covid-19 har ökat i sommar

Många har levt isolerat under pandemin, under sommaren har restriktioner lättat och fler har börjat leva ett mer aktivt och socialt liv. Men det har inte bara resulterat i fler fall av covid-19, även antalet nya fall av könssjukdomar och kondomförsäljningen har ökat.

Foto: Thomas Persson/PP_Press

Högsta siffran av könssjukdomar i år
Antalet rapporterade fall av klamydia har ökat snabbt, 68 % fler fall i juli mot juni enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Det är även den högsta siffran av klamydiafall i år och första gången antal rapporterade fall av klamydia är högre för en månad under år 2021 än för 2020 enligt undersökning av Hälsofakta. Antalet smittade av gonorré har ökat varje månad de tre senaste månaderna. Även antal fall av syflis har ökat i sommar.

Fortsatt höga antal smittade av könssjukdom i augusti
Det höga antalet smittade av könssjukdomar fortsätter vara på samma höga nivå under augusti. Det pekar både statistik från sjukvårdsregioner i landet och antalet personer som jämför självtester om man har könssjukdom på Hälsofakta.

Likheter i ökningstakt av antal fall med covid-19 och klamydia
Klamydiafall ökade med 68 % från juni till juli.
Liknande ökningstakt kan man se för antal covid-19 fall med en ökningstakt på 64 % från slutet av juni till slutet av juli.

Kondomförsäljningen ökade i sommar
Det är mer som pekar på förändrat levnadssätt hos många efter att restriktionerna lättats. Apoteket rapporterar om försäljningsökning av kondomer i sommar liksom RFSU.

Källa: Hälsofakta.se